روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
نیم نگاهی به طرح جدید نمایندگان و شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری / خبرجنوب
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
دریافت فایل
ضرورت همکاری مثاث مدرسه،دانش آموزو اولیاء / خبر جنوب
۱۳۹۹/۰۶/۲۰
دریافت فایل
جهل و حماقت، ((قلعه سفید)) زیبا را به آتش کشید / خبرجنوب
۱۳۹۹/۰۶/۲۰
دریافت فایل
راه هایی برای ترغیب کودکان به انجام تکالیف مدرسه / خبرجنوب
۱۳۹۹/۰۶/۱۵
دریافت فایل
سال تحصیلی دانشگاه شیراز از 22 شهریور ماه به طور مجازی آغاز می شود / سبحان
۱۳۹۹/۰۶/۱۵
دریافت فایل
سال تحصیلی دانشگاه شیراز از 22 شهریور ماه به طور مجازی آغاز می شود / عصرمردم
۱۳۹۹/۰۶/۱۵
دریافت فایل
فلسفه قیام عاشورا / خبرجنوب
۱۳۹۹/۰۶/۱۱
دریافت فایل
جبران کسری اعتبارات دانشگاه شیراز و ضررهای ناشی از کرونا/خبرجنوب
۱۳۹۹/۰۶/۰۴
دریافت فایل
معاونت پژوهش در نمودار سازمان آموزش و پرورش حذف شده است / تماشا
۱۳۹۹/۰۶/۰۴
دریافت فایل
هزینه دانشگاه ها برای ایجاد بستر آموزش مجازی/افسانه
۱۳۹۹/۰۶/۰۴
دریافت فایل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...