دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
دلیل شیرینی و تری شعر سعدی / افسانه
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
دریافت فایل
آموز های معرفتی موجب ماندگاری و تضمین بوستان شده است / عصر مردم
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
دریافت فایل
ساخت برد نوری توسط استاد تمام دانشگاه شیراز برای اولین بار در کشور / خبر جنوب
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
دریافت فایل
دکتر نادگران - رییس دانشگاه شیراز / خبرجنوب
۱۴۰۰/۰۱/۱۵
دریافت فایل
خبر خوب در راه است / خبرجنوب
۱۴۰۰/۰۱/۱۴
دریافت فایل
آغاز طرح گونه شناسی بومی سروده های ایران در دانشگاه شیراز / افسانه
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
دریافت فایل
انتخابات 1400 نیاز به تغییر و حضور چهره های نو / جهان پارس
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
دریافت فایل
گسترش همکاری فرهنگی جهاد دانشگاهی فارس و دانشگاه شیراز / عصر مردم
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
دریافت فایل
گسترش همکاری فرهنگی جهاد دانشگاهی فارس و دانشگاه شیراز / افسانه
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
دریافت فایل
اشتغال مازاد کشاورزی باید جذب شوند / افسانه
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
دریافت فایل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...