روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه شیراز خبر داد: راه اندازی دانشکده ایمنی در دانشگاه شیراز
۱۳۹۷/۰۲/۱۰
دریافت فایل
آیت الله دستغیب در دیدار با رئیس دانشگاه: لزوم تعاون و همکاری بین مجامع خیرین؛ نیم نگاه
۱۳۹۷/۰۲/۰۹
دریافت فایل
حال و روز ناخوش مهارلو؛ خبر جنوب
۱۳۹۷/۰۲/۰۸
دریافت فایل
شیمیدانان دانشگاه شیراز امید به درمان سرطان را افزایش دادند؛ عصر مردم
۱۳۹۷/۰۲/۰۶
دریافت فایل
برنده جایزه نوبل شیمی در گفت و گو با خبر جنوب: دنبال کردن علاقه، کلید موفقیت هایم است؛ خبر جنوب
۱۳۹۷/۰۲/۰۵
دریافت فایل
جهان بینی اجتماعی با فرمول مولکول و اتم؛ خبر جنوب
۱۳۹۷/۰۱/۳۰
دریافت فایل
آزمون بسندگي زبان دانشگاه شيرار برگزار مي شود؛ روزنامه افسانه
۱۳۹۶/۱۲/۲۶
دریافت فایل
شيراز ميزبان فستيوال بازي هاي رايانه اي ؛ خبرجنوب
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
دریافت فایل
انتصاب های کلیدی در دانشگاه شیراز؛ افسانه
۱۳۹۶/۱۲/۱۲
دریافت فایل
سه انتصاب کلیدی در شهرداری شیراز؛ عصر مردم
۱۳۹۶/۱۲/۱۲
دریافت فایل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...