روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
استاد دانشگاه شیراز ، دانشمندبرتر آکادمی علوم دنیا شد / عصر مردم
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
دریافت فایل
زمینه ورود اندیشه های دانشگاهی به حوزه خط مشی گذاری های اقتصادی فراهم شود / نیم نگاه
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
دریافت فایل
نخستین جشنواره داستان ورمان نوجوان در شیراز برگزار می شود / خبرجنوب
۱۳۹۸/۰۸/۱۴
دریافت فایل
استاد دانشگاه شیراز ، دانشمندبرتر آکادمی علوم دنیا شد / خبرجنوب
۱۳۹۸/۰۸/۱۴
دریافت فایل
بیداد شکاف طبقاتی در دانشگاه / خبرجنوب
۱۳۹۸/۰۸/۱۴
دریافت فایل
بدون حافظ ، دیوان « غربی - شرقی » گوته وجود نداشت / سبحان
۱۳۹۸/۰۸/۱۲
دریافت فایل
بدون حافظ ، دیوان غربی - شرقی گوته وجود نداشت / افسانه
۱۳۹۸/۰۸/۱۲
دریافت فایل
هفته پژوهش و فناوری فارس ثمره یک سال تلاش علمی / خبر جنوب
۱۳۹۸/۰۸/۱۱
دریافت فایل
حافظ در معماری واژگان و پیوند هنری کلام سرآمد سخن سرایان فارسی است / خبر جنوب
۱۳۹۸/۰۸/۱۱
دریافت فایل
اگر قرار باشد انگشتان فردی به خاطر دزدی قطع شود الان باید دست های نیمی از افراد جامعه قطع باشد / خبر جنوب
۱۳۹۸/۰۸/۱۱
دریافت فایل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...