روابط عمومی دانشگاه شیراز
۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند 
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ کنگره بین المللی سلامت همراه در شیراز برگزار می شود؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ اعلام فراخوان همایش بین المللی انجمن رمز ایران؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ مشارکت دانشجویان گامی اثربخش در کاهش آسیب های اجتماعی؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ نشست تخصصی "نوجوان محکوم به قصاص؛ قاتل یا قربانی" در دانشگاه شیراز؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ برگزاری نوزدهمین کنگره شیمی ایران در دانشگاه شیراز؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ برخی از استادان دانشگاه نگاه نامناسبی به صنعت و تجاری سازی ایده ها دارند؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ جایزه "مبادلات معماری آسیا" به محقق شیرازی رسید؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ مقاله یک استاد و دو دانشجوی شیرازی پراستنادترین مقاله جهان شد؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ نوسان شعارزدگی و نوگرایی تفننی در شعر پایداری؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ آغاز به کار کارگروه ویژه بررسی میزان امواج مغناطیسی در شیراز؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ دکتر قاسم حبیب آگهی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز شد؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ استاد تمام دانشگاه شیراز: 4 هزار دانشجوی دانشگاه شیراز حتی توان پرداخت هزینه غذا و خوابگاه را هم ندارند؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ورود دانشگاه شیراز به موضوع پارازیت ها؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ورود دانشگاه شیراز به موضوع تشعشعات و پارازیت ها؛ عصر مردم  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ عضو هیات علمی دانشگاه شیراز: خشکسالی تعدادی از روستاهای فارس را خالی از سکنه کرد؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ معرفی مقاله استاد دانشگاه شیراز به عنوان مقاله پراستناد؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ پدر علم هیدروژئولوژی ایران: کم بارشی در استان فارس ارتباطی به تاسیسات عسلویه ندارد؛ عصر مردم  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ مشاور استاندار فارس: دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی مسئول تحقیق پارازیت ها شدند؛ سبحان  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ دانشگاه شیراز و علوم پزشکی مسئول رسیدگی به مسئله پارازیت ها شدند؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ درجهت بررسی پارازیت ها صادر شد؛ دستور ویژه استاندار به دانشگاه های شیراز؛ عصر مردم  
 مشاهده فایل jpg
1 2 3 4 5 ...
 
خبرنامه الکترونیک، بریده جراید الکترونیک سازمان