دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
کتاب آرایی و نگارگری، هنر جهانی شیراز / عصر مردم
۱۳۹۹/۱۰/۲۴
دریافت فایل
دلتنگ دانشجویان هستیم از نظر بوجه وضعیت مان بغرنج است / خبر جنوب
۱۳۹۹/۱۰/۲۴
دریافت فایل
شهر هوشمند؛ رویایی که محقق شد / جهان پارس
۱۳۹۹/۱۰/۱۸
دریافت فایل
ایران 1400 نیازمند 3 تحول / جهان پارس
۱۳۹۹/۱۰/۱۸
دریافت فایل
تفاهم نامه دانشگاه شیراز با پژوهشگاه قوه قضائیه / افسانه
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
دریافت فایل
2 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان/ عصر مردم
۱۳۹۹/۱۰/۱۱
دریافت فایل
2 استاد شیرازی در فهرست دانشمندان برتر جهان / افسانه
۱۳۹۹/۱۰/۱۱
دریافت فایل
استاد دانشگاه شیراز برنده جایزه ملی زن و علم مریم میرزاخانی/افسانه
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
دریافت فایل
جایزه ملی زن و علم «دکتر مریم میرزاخانی»برای استاد دانشگاه شیراز/خبرجنوب
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
دریافت فایل
استاد دانشگاه شیراز برنده جایزه ملی زن و علم مریم میرزاخانی/عصر مردم
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
دریافت فایل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...