روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در پردیس بین الملل دانشگاه شیراز / خبر جنوب
۱۳۹۸/۰۵/۰۲
دریافت فایل
مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی افتتاح شد / افسانه
۱۳۹۸/۰۵/۰۲
دریافت فایل
را اندازی مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه شیراز در جهت کاهش بیکاری دانشجویان است / نیم نگاه
۱۳۹۸/۰۵/۰۲
دریافت فایل
در پردیس بین الملل دانشگاه شیراز مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی افتتاح شد / عصر مردم
۱۳۹۸/۰۵/۰۲
دریافت فایل
مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی افتتاح شد / تماشا
۱۳۹۸/۰۵/۰۲
دریافت فایل
مقایسه موسیقایی شعر حافظ و ترجمه های انگلیسی آن در شیراز / نیم نگاه
۱۳۹۸/۰۵/۰۱
دریافت فایل
مقایسه موسیقایی شعر حافظ و ترجمه های انگلیسی آن / افسانه
۱۳۹۸/۰۵/۰۱
دریافت فایل
نشست "مقایسه موسیقایی شعر حافظ و ترجمه های انگلیسی آن" برگزار شد / خبر جنوب
۱۳۹۸/۰۵/۰۱
دریافت فایل
بیانیه دانشگاه شیراز در خصوص دستگاه های نظارتی / خبر جنوب
۱۳۹۸/۰۵/۰۱
دریافت فایل
آغاز رقابت دانشجویان دانشگاه شیراز در چهارمین المپیاد ورزش های همگانی کشور / خبرجنوب
۱۳۹۸/۰۴/۲۷
دریافت فایل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...