روابط عمومی دانشگاه شیراز
۱۳۹۶ دوشنبه ۸ خرداد 
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ راه اندازی مرکز تجاری سازی نوآوری در دانشگاه شیراز؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ امضای تفاهم نامه بین دانشگاه شیراز و دانشگاه تکنولوژی عراق؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ شیر نر تاکسیدرمی شده رونمایی شد؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ نشست مدیران گروه های زبان شناسی سراسر کشور در شیراز؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ امضاء تفاهم نامه گسترش زبان فارسی میان دانشگاه شیراز و دانشگاه کافوسکاری ایتالیا؛ سبحان  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ تفاهم نامه همکاری دانشگاه شیراز و کافوسکاری ایتالیا؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ انتصاب مدیر جدید روابط عمومی دانشگاه شیراز؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ تفاهم نامه همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه کافوسکاری ایتالیا امضا شد؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ دستیابی محققان شیرازی به دانش تصفیه پساب نفتی؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ روزگار کودکانی که با اخبار انتحار، انفجار و انتقام بزرگ می شوند؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ صفوی، قائم مقام رئیس دانشگاه شیراز: هنوز نتوانسته ایم جاپای بزرگانی چون حافظ و سعدی و مولانا بگذاریم؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ سومین همایش ملی تربیت معلم؛ تماشا  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ شوراها نماینده مردم بودند؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ معاون استاندار فارس: فارس ظرفیت های بی بدیل برای توسعه نفت و پتروشیمی دارد؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ دانشگاه شیراز نفتی شد؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ راه اندازی انستیتو زنجیره ای ارزش متانول در شیراز؛ عصر مردم  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ عضو هیات علمی دانشگاه شیراز مطرح کرد: دخالت های انسانی موجب خشکی تالاب های فارس شده است؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ دانشگاه های شیراز و گنت بلژیک مدرک مشترک دکترا اعطا می کنند؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیدختی استاد دانشگاه:‌ باید توجه جهانی را به تالاب بختگان جلب کنیم؛ عصر مردم  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ دانشگاه های شیراز و گنت بلژیک مدرک مشترک دکترا می دهند؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
1 2 3 4 5 ...
 
خبرنامه الکترونیک، بریده جراید الکترونیک سازمان