روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
مطالب منتشر شده درباره وجود سم آفلاتوکسین در شیر، غیر کارشناسی و غیر فنی و غیر علمی است / خبرجنوب
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
دریافت فایل
نسخه تازه کشف شده دیوان حافظ ، تاثیری در روند حافظ شناسی ندارد / خبر جنوب
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
دریافت فایل
تجلیل سه مفاخر فرهنگی فارس در «‌‌عصری با کتاب» / سبحان
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
دریافت فایل
افزایش 77 درصدی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه شیراز / خبر جنوب
۱۳۹۸/۱۰/۲۶
دریافت فایل
پیشنهاد نامگذاری بخش هایی در دانشگاه ها به نام نخبگان جانباخته در سقوط هواپیما / تماشا
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
دریافت فایل
برداشت هایی شخصی در آثار مترجمان اشعار حافظ / افسانه
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
دریافت فایل
تصمیمی نگیریم که کار شرکت های دانش بنیان را دشوارتر کند / افسانه
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
دریافت فایل
مسولان اعتماد در حال سقوط را عذر خواهانه بازسازی کنند / افسانه
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
دریافت فایل
ترجمه های قرن بیستم، بیشتر برداشت شخصی از شعر حافظ است/خبرجنوب
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
دریافت فایل
بخش هایی در دانشگاه ها به نام نخبگان جانباخته در سقوط هواپیما نامگذاری شود/خبرجنوب
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
دریافت فایل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...