روابط عمومی دانشگاه شیراز
۱۳۹۵ يکشنبه ۳ بهمن 
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ دکتر قاسم حبیب آگهی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز شد؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ استاد تمام دانشگاه شیراز: 4 هزار دانشجوی دانشگاه شیراز حتی توان پرداخت هزینه غذا و خوابگاه را هم ندارند؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ورود دانشگاه شیراز به موضوع پارازیت ها؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ورود دانشگاه شیراز به موضوع تشعشعات و پارازیت ها؛ عصر مردم  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ عضو هیات علمی دانشگاه شیراز: خشکسالی تعدادی از روستاهای فارس را خالی از سکنه کرد؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ معرفی مقاله استاد دانشگاه شیراز به عنوان مقاله پراستناد؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ پدر علم هیدروژئولوژی ایران: کم بارشی در استان فارس ارتباطی به تاسیسات عسلویه ندارد؛ عصر مردم  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ مشاور استاندار فارس: دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی مسئول تحقیق پارازیت ها شدند؛ سبحان  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ دانشگاه شیراز و علوم پزشکی مسئول رسیدگی به مسئله پارازیت ها شدند؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ درجهت بررسی پارازیت ها صادر شد؛ دستور ویژه استاندار به دانشگاه های شیراز؛ عصر مردم  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ دانشگاه های شیراز مسئول تحقیق درباره پارازیت ها شدند؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ مشاور استاندار فارس:‌ استاندار فارس در موضوع پارازیت ها از حقوق مردم دفاع خواهد کرد؛ تماشا  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ مغزهای متفکر ثروت اصلی مملکت هستند نه معادن و منابع نفت و گاز؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ اجرای طرح توانا در دانشگاه شیراز؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ رئیس مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز: کمبود فضای سبز سبب ایجاد کانون های ضدبارش شده است؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ رئیس مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز: نابودی جنگل ها، فارس را به کانون ضدبارش تبدیل کرد؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ گشتاسبی راد سرپرست دانشگاه شیراز: نمی توانیم نیت خوانی کنیم؛ عصر مردم  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ سرپرست دانشگاه شیراز در اولین نشست خبری: آماده انجام تحقیقات در حوزه پارازیت ها هستیم؛ افسانه  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ سرپرست دانشگاه شیراز: در پرونده مطهری، حکم دکتر صفوی و یک دانشجو به تعویق افتاد؛ خبر جنوب  
 مشاهده فایل jpg
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ سرپرست دانشگاه شیراز: دانشگاه رقیب بخش خصوصی نیست؛ تماشا  
 مشاهده فایل jpg
1 2 3 4 5 ...
 
خبرنامه الکترونیک، بریده جراید الکترونیک سازمان