روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
تفاوت دیوان حافظ با همه شاعران از دیدگاه میرجلال الدین کزازی / خبر جنوب
۱۳۹۸/۰۷/۲۲
دریافت فایل
مسئولان دانشگاه اجازه دهند دانشجویان آزادانه حرفشان را بزنند / تماشا
۱۳۹۸/۰۷/۱۷
دریافت فایل
اجازه دهید دانشجویان آزادانه حرف بزنند / افسانه
۱۳۹۸/۰۷/۱۷
دریافت فایل
دانشگاه ها زمینه پژوهش و نوآوری دانشجویان را فراهم کنند/ نیم نگاه
۱۳۹۸/۰۷/۱۷
دریافت فایل
اجازه دهید دانشجویان آزادانه حرفشان را بزنند / سبحان
۱۳۹۸/۰۷/۱۷
دریافت فایل
اعتماد به دانشگاه منجر به توسعه می شود / عصرمردم
۱۳۹۸/۰۷/۱۷
دریافت فایل
184 مرکز آموزشی در فارس عاملی برای توسعه است / عصرمردم
۱۳۹۸/۰۷/۱۷
دریافت فایل
دانشگاه ها زمینه پژوهش و نوآوری دانشجویان را فراهم کنند/عصرمردم
۱۳۹۸/۰۷/۱۷
دریافت فایل
دانشجویان آزادی بیان داشته باشند/خبرجنوب
۱۳۹۸/۰۷/۱۷
دریافت فایل
زندگی سه شاعر ایرانی ، دانشنامه ای 11 جلدی شد / عصرمردم
۱۳۹۸/۰۷/۱۶
دریافت فایل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...