روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
دانشگاه شیراز، بر اساس رتبه بندی تایمز در کشور اول شد؛ خبر جنوب
۱۳۹۶/۰۴/۲۸
دریافت فایل
2 رتبه برتر جهانی برای دانشگاه شیراز؛ افسانه
۱۳۹۶/۰۴/۲۸
دریافت فایل
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز:‌دانشگاه شیراز دانشگاه اول در میان دانشگاه های جامع ایران شناخته و معرفی شد؛ تماشا
۱۳۹۶/۰۴/۲۸
دریافت فایل
دانشگاه شیراز اولین دانشگاه جامع ایران؛ عصر مردم
۱۳۹۶/۰۴/۲۸
دریافت فایل
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز خبر داد: افتخارآفرینی دانشگاه شیراز در رده بنده جهانی؛ سبحان
۱۳۹۶/۰۴/۲۸
دریافت فایل
پذیرفته شدن طرح پیشنهادی دانشگاه شیراز در اتحادیه اروپا؛ خبر جنوب
۱۳۹۶/۰۴/۲۶
دریافت فایل
شیراز میزبان نشست بین المللی "بازاندیشی امت اسلامی در پرتو ملاصدرا" می شود؛ افسانه
۱۳۹۶/۰۴/۲۵
دریافت فایل
دانشگاه شیراز فضای کسب و کار در حوزه گردشگری را بررسی می کند؛ خبر جنوب
۱۳۹۶/۰۴/۱۹
دریافت فایل
"کارنامه توصیفی نیماپژوهی" کاووس حسنلی امروز رونمایی می شود؛ افسانه
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
مشاهده فایل jpg
رئیس مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز: نمی توان به آب های فراشهری اعتماد کرد؛ افسانه
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
دریافت فایل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...