روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
Rss
معاون فرهنگي شهرداري شيراز تغيير كرد شیرازه 
در پي استعفاي ابراهيم گشتاسبي راد از سمت معاونت فرهنگي و رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري شيراز، رئيس جديد اين سازمان معرفي شد. به گزارش... ادامه »