روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
Rss
پاسخي به اظهارات محسنيان راد/ نظام سرمايه داري هم ايدئولوژيك است خبرگزاري مهر 
محسنيان راد درمصاحبه اي تلاش براي توليد علوم انساني با مباني اسلامي را اقدامي ايدئولوژيك ومشابه آنچه در شوروي سابق جريان داشته است، دانسته بود. دو استاد... ادامه »