روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
Rss
نتايج روز نخست مسابقات استاندارد شطرنج المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۲
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، روز اول مسابقات شطرنج چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز به پايان رسيد.سرپرست مسابقات... ادامه »
نتايج روز نخست مسابقات فوتسال المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۲
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در نخستين روز مسابقات فوتسال چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز 8 ديدار انجام شد.سرپرست... ادامه »
پايان روز نخست مسابقات واليبال دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۲
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در پايان روز نخست مسابقات واليبال چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز، 8 تيم از سد حريفان... ادامه »
پايان روز نخست مسابقات هندبال المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۲
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در نخستين روز مسابقات هندبال چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در شيراز، 4 ديدار برگزار شد.سرپرست... ادامه »
آغاز مسابقات دانشجويان پسر در 8 رشته ورزشي روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۲
آغاز مسابقات هندبال المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز آغاز مسابقات واليبال دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز آغاز مسابقات فوتسال المپياد... ادامه »
آغاز مسابقات تنيس روي ميز المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات تنيس روي ميز المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در شيراز آغاز شد.سرپرست مسابقات تنيس روي ميز پسران دانشجوي... ادامه »
آغاز مسابقات شطرنج المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات شطرنج چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در شيراز آغاز شد.سرپرست مسابقات شطرنج پسران دانشجوي كشور... ادامه »
آغاز مسابقات فوتسال المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات فوتسال چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز آغاز شد.سرپرست مسابقات فوتسال پسران... ادامه »
آغاز مسابقات واليبال دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات واليبال چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز آغاز شد.سرپرست اين مسابقات گفت:... ادامه »
آغاز مسابقات هندبال المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات هندبال چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در شيراز آغاز شد.سرپرست مسابقات هندبال پسران دانشجوي... ادامه »