روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
Rss
تهران برترين تيم مسابقات كاراته المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات كاراته المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز با برتري تيم تهران به پايان رسيد.سرپرست مسابقات كاراته... ادامه »
معرفي برترين هاي كشتي آزاد المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي مسابقات كشتي آزاد المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز مشخص شدند.منفي 57 كيلوگرمسرپرست مسابقات كشتي... ادامه »
علمي كاربردي مازندران برترين تيم كشتي آزاد پسران المپياد ورزشي دانشجويان كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات كشتي آزاد پسران المپياد ورزشي دانشجويان كشور در شيراز با معرفي برترين ها به پايان رسيد.تيم علمي كاربردي... ادامه »
معرفي برترين هاي روز پاياني مسابقات دو و ميداني دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي 9 ماده مسابقات دو و ميداني دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز مشخص شدند.پرش طولسرپرست اين مسابقات گفت: در... ادامه »
تهران، برترين تيم بسكتبال دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات بسكتبال دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز با برگزاري سه ديدار به پايان رسيد.سرپرست مسابقات بسكتبال پسران... ادامه »
جامع علمي كاربردي گلستان ، قهرمان مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز با معرفي برترين ها به پايان رسيد.سرپرست مسابقات واليبال دانشجويان پسر كشور... ادامه »
سناباد گلبهار، برترين تيم جودو پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات جودو پسران دانشجوي كشور در شيراز با معرفي برترين تيم ها به كار خود پايان داد.سرپرست مسابقات جودو پسران گفت: تيم... ادامه »
پايان روز دوم مسابقات جودو المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در دومين روز مسابقات جودو پسران در المپياد دانشجويان پسر كشور، ورزشكاران در سه وزن با هم پيكار كردند.سرپرست مسابقات جودو... ادامه »
صدرنشيني تهران در مسابقات شنا پسران دانشجو المپياد دانشجويان كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي مسابقات شنا پسران المپياد دانشجويان كشور در شيراز مشخص شدند.سرپرست مسابقات شنا پسران دانشجو گفت: تيم تهران با... ادامه »
معرفي برترين هاي روز سوم مسابقات شنا دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، روز سوم مسابقات شنا چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز با برگزاري 5 ماده به پايان... ادامه »