روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
Rss
پيام نور قم ، برترين تيم مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين تيم هاي فوتساليست دانشجويان پسر كشور مشخص شدند.سرپرست مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور گفت: در روز پاياني... ادامه »
اصفهان، برترين تيم هندبال مسابقات پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات هندبال پسران دانشجو كشور در شيراز با معرفي برترين تيم ها به كار خود پايان داد.سرپرست اين مسابقات گفت: تيم اصفهان... ادامه »
معرفي برترين هاي دو روز پاياني مسابقات هندبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در دو روز پاياني مسابقات هندبال پسران دانشجوي كشور 8 ديدار برگزار شد.سرپرست اين مسابقات گفت: تيم علم و صنعت 23 بر 21 در... ادامه »
پيام نور خوزستان ،برترين تيم كشتي فرنگي المپياد دانشجويان پسر دانشگاه هاي كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين تيم هاي كشتي فرنگي پسران دانشجو المپياد دانشجويان در شيراز مشخص شدند.سرپرست مسابقات كشتي فرنگي پسران دانشجو كشور... ادامه »
معرفي نفرات برتر كشتي فرنگي المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين فرنگي كاران دانشجو در شيراز مشخص شدند.منفي 55 كيلوگرمسرپرست مسابقات كشتي دانشجويان پسر گفت: در وزن منفي 55... ادامه »
معرفي برترين هاي روز هفتم مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، روز هفتم مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور با برگزاري 4 ديدار به پايان رسيد.سرپرست مسابقات بسكتبال پسران دانشجوي كشور... ادامه »
معرفي برترين تيم هاي روز هفتم مسابقات فوتسال المپياد پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي روز هفتم مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور در شيراز مشخص شدند.سرپرست مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور گفت:... ادامه »
معرفي برترين هاي روز هفتم مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي روز هفتم مسابقات واليبال المپياد پسران دانشجوي كشور در شيراز مشخص شدند.سرپرست مسابقات واليبال دانشجويان پسر... ادامه »
معرفي برترين هاي 4 وزن مسابقات جودو المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي 4 وزن مسابقات جودو پسران دانشجو در المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز مشخص شدند.سرپرست مسابقات جودو... ادامه »
پايان روز دوم مسابقات دو و ميداني دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي 6 ماده مسابقات روز دوم مسابقات دو و ميداني چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز... ادامه »