روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷
Rss
سفر وزير علوم به شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
وزير علوم، تحقيقات و فناوري بعد از ظهر جمعه 29 تيرماه با استقبال رسمي استاندار فارس ، رئيس دانشگاه شيراز و جمعي از روساي دانشگاه هاي استان فارس ، وارد... ادامه »
نتايج روز نخست مسابقات المپياد ورزشي دانشجويان كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
معرفي نفرات برتر وزن هاي فرد مسابقات تكواندو المپياد دانشجويان دختر كشور در شيراز پايان روز نخست مسابقات بسكتبال المپياد دانشجويان دختر كشور در دانشگاه... ادامه »
پايان روز نخست المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، دبيركل اجرايي المپياد و مدير تربيت بدني دانشگاه شيراز گفت: در روز نخست المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان دختر كشور،... ادامه »
پايان روز نخست مسابقات بدمينتون المپياد دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در نخستين روز از مسابقات بدمينتون المپياد دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز16 بازي برگزار شد.سرپرست مسابقات بدمينتون... ادامه »
پايان مسابقات انفرادي شطرنج المپياد دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات شطرنج چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در بخش انفرادي به پايان رسيد.سرپرست مسابقات شطرنج دختران... ادامه »
پايان روز نخست مسابقات واليبال دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در پايان روز نخست مسابقات واليبال چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در دانشگاه شيراز، 8 تيم از سد حريفان خود... ادامه »
معرفي تيم هاي برتر روز نخست مسابقات تنيس روي ميز المپياد دانشجويان دختر كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، تيم هاي برتر روز نخست مسابقات تنيس روي ميز چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در شيراز مشخص شدند.سرپرست... ادامه »
پايان روز نخست مسابقات هندبال المپياد دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در نخستين روز مسابقات هندبال چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در شيراز، 4 ديدار برگزار شد.سرپرست مسابقات... ادامه »
پايان روز نخست مسابقات بسكتبال المپياد دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، روز نخست مسابقات بسكتبال چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در دانشگاه شيراز به پايان رسيد.سرپرست مسابقات... ادامه »
معرفي نفرات برتر وزن هاي فرد مسابقات تكواندو المپياد دانشجويان دختر كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، نفرات برتر وزن هاي فرد مسابقات تكواندو چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور مشخص شدند.سرپرست مسابقات تكواندو... ادامه »