روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
Rss
نتايج روز ششم مسابقات المپياد دانشجويان دختر دانشگاه هاي كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
آغاز مسابقات شنا دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز آغاز مسابقات دو و ميداني دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز پايان روز نخست مسابقات شنا دانشجويان... ادامه »
نتايج روز نخست مسابقات دو و ميداني دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در نخستين روز از مسابقات دو و ميداني چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در دانشگاه شيراز، ورزشكاران در 2 ماده... ادامه »
گپ و گفتي با رئيس انجمن واليبال دانشجويان دختر كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي سراسر كشور به ميزباني دانشگاه شيراز در حال برگزاري است.واليبال اين ورزش تيمي شش... ادامه »
معرفي تيم هاي برتر ششمين روز مسابقات واليبال دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در ششمين روز مسابقات واليبال چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور چهار ديدار در دانشگاه شيراز، برگزار شد.سرپرست... ادامه »
پايان روز نخست مسابقات شنا دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات شنا چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در 4 ماده به پايان رسيد.سرپرست اين مسابقات گفت: در شنا صد متر... ادامه »
آغاز مسابقات دو و ميداني دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات دو و ميداني چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در دانشگاه شيراز آغاز شد.سرپرست اين مسابقات گفت:... ادامه »
گزارشي از ارائه خدمات پزشكي به شركت كنندگان در المپياد ورزشي دانشجويان روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
چهاردهمين دوره المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان دختر و پسر سراسر كشور امسال به ميزباني يك دانشگاه برگزار شد كه آن هم دانشگاه شيراز بود.هنگامي كه عده اي دور هم... ادامه »
آغاز مسابقات شنا دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات شنا چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در دانشگاه شيراز آغاز شد.سرپرست اين مسابقات گفت: مسابقات شنا... ادامه »
پايان پنجمين روز مسابقات هندبال المپياد دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در پنجمين روز مسابقات هندبال المپياد دانشجويان دختر در شيراز، 6 ديدار برگزار شد.سرپرست مسابقات هندبال دختران دانشجوي... ادامه »
پنجمين روز مسابقات واليبال دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، دو تيم برتر روز پنجم مسابقات واليبال چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در دانشگاه شيراز، مشخص شدند.سرپرست... ادامه »