روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸
Rss
جامع علمي كاربردي گلستان ، قهرمان مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات واليبال پسران دانشجوي كشور در شيراز با معرفي برترين ها به پايان رسيد.سرپرست مسابقات واليبال دانشجويان پسر كشور... ادامه »
سناباد گلبهار، برترين تيم جودو پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات جودو پسران دانشجوي كشور در شيراز با معرفي برترين تيم ها به كار خود پايان داد.سرپرست مسابقات جودو پسران گفت: تيم... ادامه »
پايان روز دوم مسابقات جودو المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در دومين روز مسابقات جودو پسران در المپياد دانشجويان پسر كشور، ورزشكاران در سه وزن با هم پيكار كردند.سرپرست مسابقات جودو... ادامه »
صدرنشيني تهران در مسابقات شنا پسران دانشجو المپياد دانشجويان كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي مسابقات شنا پسران المپياد دانشجويان كشور در شيراز مشخص شدند.سرپرست مسابقات شنا پسران دانشجو گفت: تيم تهران با... ادامه »
معرفي برترين هاي روز سوم مسابقات شنا دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، روز سوم مسابقات شنا چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز با برگزاري 5 ماده به پايان... ادامه »
پيام نور قم ، برترين تيم مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين تيم هاي فوتساليست دانشجويان پسر كشور مشخص شدند.سرپرست مسابقات فوتسال پسران دانشجوي كشور گفت: در روز پاياني... ادامه »
اصفهان، برترين تيم هندبال مسابقات پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، مسابقات هندبال پسران دانشجو كشور در شيراز با معرفي برترين تيم ها به كار خود پايان داد.سرپرست اين مسابقات گفت: تيم اصفهان... ادامه »
معرفي برترين هاي دو روز پاياني مسابقات هندبال پسران دانشجوي كشور در شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، در دو روز پاياني مسابقات هندبال پسران دانشجوي كشور 8 ديدار برگزار شد.سرپرست اين مسابقات گفت: تيم علم و صنعت 23 بر 21 در... ادامه »
پيام نور خوزستان ،برترين تيم كشتي فرنگي المپياد دانشجويان پسر دانشگاه هاي كشور روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين تيم هاي كشتي فرنگي پسران دانشجو المپياد دانشجويان در شيراز مشخص شدند.سرپرست مسابقات كشتي فرنگي پسران دانشجو كشور... ادامه »
معرفي نفرات برتر كشتي فرنگي المپياد دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز روابط عمومی دانشگاه شیراز - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين فرنگي كاران دانشجو در شيراز مشخص شدند.منفي 55 كيلوگرمسرپرست مسابقات كشتي دانشجويان پسر گفت: در وزن منفي 55... ادامه »