روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
Rss
تشكيل 138 شوراي راهبري مديريت سبز در دانشگاه ها خبرگزاري مهر - ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
معاونت اداري، مالي وزارت علوم گفت: تاكنون 110دانشگاه، 8پژوهشكده و 20پارك نسبت به تشكيل شوراي راهبري مديريت سبز در دانشگاه ها، مراكز آموزشي و پژوهشي و پارك... ادامه »