روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

برگزاري كارگاه تقويت بين المللي سازي آموزش عالي در دانشگاه شيراز
 

كارگاه تقويت بين المللي سازي آموزش عالي به مدت 3 روز در دانشگاه شيراز برگزار شد.

خانم دكتر سيده زهره عظيمي فر ،‌ مدير روابط بين الملل دانشگاه شيراز گفت: بين المللي سازي آموزش عالي پروژه همكاري است كه با تامين مالي مشترك كميسيون اروپا در قالب برنامه Erasmus +توسط ۶ دانشگاه و موسسه آموزش عالي در ايران و همكاري ۳ دانشگاه اروپايي انجام مي شود.

وي افزود: در چارچوب اين برنامه، توسعه و گسترش سطح تبادل ميان استادان و كاركنان دانشگاه ها با ساير كشورها به واسطه تحقق اهداف متعددي مورد هدف قرار گرفته است.

خانم دكتر عظيمي فر ادامه داد :از جمله اين اهداف، توسعه سطح آگاهي و دانش از محدوديت هاي موجود براي سطح مدارك و اعتبارات تحصيلي و نيز پويايي دانشجويان، استادان و كاركنان دانشگاه ها؛ افزايش سطح آگاهي نسبت به راهبردها و مدل هاي بين المللي سازي؛ شيوه هاي بين المللي سازي و مهارت هاي مديريتي؛ و افزايش سطح همكاري ميان مديران سطح بالا در يك سطح ملي در مورد موضوعات مرتبط با بين المللي سازي است. اين برنامه همچنين تلاش مي كند تعداد فعاليت هاي بين المللي در سطح موسسات آموزش عالي ايران و دانشگاه ها را افزايش دهد.

‌در اين كارگاه موضوعاتي شامل جهاني شدن ، بين المللي سازي آموزش عالي و چالش هاي مربوط به بين المللي سازي در دانشگاه هاي ايران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

همچنين مطالبي از سوي نمايندگان اتحاديه اروپا در دانشگاه هاي آليكانته اسپانيا و دانشگاه گلاسكو اسكاتلند؛ به عنوان اعضاي همكار برنامه Erasmus + مشترك با دانشگا هاي ايران ارائه گرديد.

شايان توجه است كارگاه بين المللي سازي آموزش عالي با حضور نمايندگاني از دانشگاه هاي شيراز ، علامه طباطبايي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه كردستان، دانشگاه سيستان و بلوچستان و دانشگاه شهيد چمران اهواز به عنوان عضو و دانشگاه هاي ايراني همكار در اراسموس پلاس ترتيب يافت و شركت كنندگان به ويژه نمايندگان اتحاديه اروپا ، بر جايگاه برتر دانشگاه شيراز در فعاليت هاي بين المللي تاكيد كردند.

همچنين اعضاي اين كارگاه ازدانشكده مهندسي دانشگاه شيراز ،‌ مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و برج پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بازديد كردند.


عكس هاي بيشتر مرتبط با اين خبر در آرشيو الكترونيكي روابط عمومي دانشگاه شيراز موجود است.

http://gallery.shirazu.ac.ir
   تاریخ: ۱۶:۲۳ - ۲۲/۱۲/۱۳۹۵   بازدید: ۷۹۷

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)