روابط عمومی دانشگاه شیراز
۱۳۹۶ پنج شنبه ۷ ارديبهشت 
   
پيام نوروزي سرپرست دانشگاه شيراز
 

 پيام نوروزي دكتر ابراهيم گشتاسبي راد، سرپرست دانشگاه شيرازمنبع خبر:
روابط عمومی
 
تاریخ: ۲۰:۱۷ - ۲۵/۱۲/۱۳۹۵   بازدید: ۸۶۷
 
نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)
 
خبرنامه الکترونیک، بریده جراید الکترونیک سازمان