روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

دانشگاه هاي شيراز و گنت بلژيك مدرك مشترك دكترا اعطا مي كنند
 عضو هيات علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز گفت: اين دانشگاه و دانشگاه گنت كشور بلژيك تفاهم نامه همكاري در زمينه توسعه فعاليت هاي علمي و اعطاي مدرك مشترك دكتراي تخصصي در رشته بهداشت آبزيان امضا كردند.


دكتر سياوش سلطانيان افزود : دانشگاه گنت بلژيك در رده بندي جهاني تايمز رده 118 دنيا را در اختيار دارد و رتبه 52 دانشگاه هاي اروپايي نيز متعلق به اين دانشگاه است.

وي اظهار كرد: بر اساس تفاهم نامه دانشگاه شيراز با اين دانشگاه اروپايي، دانشجويان دوره دكترا، بخش عمده اي از فعاليتهاي پژوهشي خود را در دانشگاه شيراز انجام مي دهند اما حد اقل 6 ماه از اين دوره را در دانشگاه گنت بلژيك و زير نظر استاد راهنماي مشترك طي مي كنند.

عضو هيات علمي دانشگاه شيراز گفت: پايان نامه اين دانشجويان بايد به زبان انگليسي نوشته شود و محل دفاع آنها از پايان نامه، دانشگاه شيراز خواهد بود اما پس از فارغ التحصيلي، 2 مدرك دكترا يكي از سوي دانشگاه شيراز و ديگري توسط دانشگاه گنت بلژيك به آنها اعطا مي شود.

وي افزود: خانم سميه ترابي دلشاد دانشجوي دوره دكتراي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز از نخستين دانشجوياني است كه از مزيت هاي اين تعامل و همكاري در سطح بين المللي برخوردار مي شود.

دكتر سلطانيان گفت: اين دانشجوي دانشگاه شيراز براي نخستين بار در جهان در حال تحقيق درباره امكان جداسازي، شناسايي و كاربرد باكتري هاي مهاركننده بيماري يرسينيوزيس به عنوان باكتريهاي پروبيوتيك با قابليت كروم كوئنچينگ‏ در ماهي قزل آلاي رنگين كمان پرورشي است.

وي ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان دامپزشكي كشور بعد از استرپتوكوكوزيس، بيماري يرسينيوزيس از نظر ميزان خسارات اقتصادي و شيوع، به عنوان دومين بيماري مهم باكتريايي در مزارع پرورش قزل آلاي كشور مطرح بوده و روش هاي معمول دارودرماني براي مقابله با اين بيماري، چندان موفقيت آميز نبوده است.

   تاریخ: ۱۲:۰۱ - ۱۲/۰۲/۱۳۹۶   بازدید: ۶۶۶

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)