روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

برگزاري نشست مديران گروه‌ هاي زبان ‌شناسي سراسر كشور در دانشگاه شيراز
 

 دومين نشست مديران گروه‌ هاي زبان‌ شناسي، زبان ‌هاي باستاني و آموزش زبان فارسي سراسر كشور به ميزباني دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز برگزار شد.

در اين نشست، مديران گروه ‌هاي زبان‌ شناسي و زبان ‌هاي باستاني سراسر كشور يا نماينده ‌هاي آنان به همراه اعضاي هيأت مديره ي انجمن زبان شناسي ايران حضور داشتند كه به طرح نظرات خود درباره ي مسائل و مشكلات زبان‌ شناسي پرداختند و ايده ‌هايي به منظور حل آن ها ارائه نمودند.

در ادامه، بيانيه ي پاياني نشست به شرح زير قرائت شد:

1. با توجه به پيشرفت ‌هاي زبان ‌شناسي در يك صد سال اخير و ايجاد زمينه ‌هاي مشترك پژوهشي و آموزشي در فضاهاي ميان زبان شناسي و ساير رشته‌ ها، بر ضرورت توجه به حوزه‌ هاي كاربردي و ميان‌ رشته ‌اي در برنامه‌ ريزي درسي مانند: آموزش زبان فارسي، ترجمه، دستورنويسي، فرهنگ‌ نگاري و غيره از يك سو و ميان‌ رشته ‌اي‌ ها مانند زبان‌ شناسي اجتماعي، زبان‌ شناسي روان شناختي، زبان ‌شناسي حقوقي و زبان‌ شناسي رايانشي از سوي ديگر تأكيد مي گردد.

2. به منظور اولويت ‌بخشي به كيفيت آموزش، ضروري است كه همه ي گروه ‌هاي آموزشي بر كميت جذب دانشجو به‌ ويژه در مقطع دكتري نظارت و كنترل جدي داشته باشند و از تربيت انبوه دانش‌ آموختگان با مدرك تحصيلي دكتري و احياناً فاقد توانمندي علمي اجتناب كنند.

3. با توجه به اهميت ملّي و مرجعيت علمي ايران در رشته ي زبان‌ هاي باستاني، بر ضرورت بازنگري و توجه به رويكردهاي نوين در شيوه ي آموزش و نوع مواد درسي در رشته ي زبان‌ هاي باستاني تأكيد مي‌ گردد.

4. بر اهميت و اولويت گسترش كيفي و كمي رشته ي آموزش زبان فارسي چه در داخل و چه در خارج از كشور تأكيد مي ‌شود.

همچنين اعضاي شركت‌ كننده در نشست، خواستار برقراري ارتباط با سازمان سمت به منظور جلب همكاري‌ هاي بيشتر در چاپ و نشر منابع درسي رشته ‌هاي ذي ربط شدند.

گفتني است در نشست ياد شده، از مقام والاي دكتر لطف ‌الله يارمحمدي، استاد بازنشسته و فرهيخته ي دانشگاه شيراز، با اهداي لوح تقدير انجمن زبان‌ شناسي ايران به همراه لوح تقدير و هداياي دانشكده ي ادبيات و علوم انساني اين دانشگاه تجليل گرديد.


   تاریخ: ۰۹:۵۰ - ۲۷/۰۲/۱۳۹۶   بازدید: ۶۷۸

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)