روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

برگزاري نشست مديران گروه‌ هاي زبان ‌شناسي سراسر كشور در دانشگاه شيراز
 

 دومين نشست مديران گروه‌ هاي زبان‌ شناسي، زبان ‌هاي باستاني و آموزش زبان فارسي سراسر كشور به ميزباني دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز برگزار شد.

در اين نشست، مديران گروه ‌هاي زبان‌ شناسي و زبان ‌هاي باستاني سراسر كشور يا نماينده ‌هاي آنان به همراه اعضاي هيأت مديره ي انجمن زبان شناسي ايران حضور داشتند كه به طرح نظرات خود درباره ي مسائل و مشكلات زبان‌ شناسي پرداختند و ايده ‌هايي به منظور حل آن ها ارائه نمودند.

در ادامه، بيانيه ي پاياني نشست به شرح زير قرائت شد:

1. با توجه به پيشرفت ‌هاي زبان ‌شناسي در يك صد سال اخير و ايجاد زمينه ‌هاي مشترك پژوهشي و آموزشي در فضاهاي ميان زبان شناسي و ساير رشته‌ ها، بر ضرورت توجه به حوزه‌ هاي كاربردي و ميان‌ رشته ‌اي در برنامه‌ ريزي درسي مانند: آموزش زبان فارسي، ترجمه، دستورنويسي، فرهنگ‌ نگاري و غيره از يك سو و ميان‌ رشته ‌اي‌ ها مانند زبان‌ شناسي اجتماعي، زبان‌ شناسي روان شناختي، زبان ‌شناسي حقوقي و زبان‌ شناسي رايانشي از سوي ديگر تأكيد مي گردد.

2. به منظور اولويت ‌بخشي به كيفيت آموزش، ضروري است كه همه ي گروه ‌هاي آموزشي بر كميت جذب دانشجو به‌ ويژه در مقطع دكتري نظارت و كنترل جدي داشته باشند و از تربيت انبوه دانش‌ آموختگان با مدرك تحصيلي دكتري و احياناً فاقد توانمندي علمي اجتناب كنند.

3. با توجه به اهميت ملّي و مرجعيت علمي ايران در رشته ي زبان‌ هاي باستاني، بر ضرورت بازنگري و توجه به رويكردهاي نوين در شيوه ي آموزش و نوع مواد درسي در رشته ي زبان‌ هاي باستاني تأكيد مي‌ گردد.

4. بر اهميت و اولويت گسترش كيفي و كمي رشته ي آموزش زبان فارسي چه در داخل و چه در خارج از كشور تأكيد مي ‌شود.

همچنين اعضاي شركت‌ كننده در نشست، خواستار برقراري ارتباط با سازمان سمت به منظور جلب همكاري‌ هاي بيشتر در چاپ و نشر منابع درسي رشته ‌هاي ذي ربط شدند.

گفتني است در نشست ياد شده، از مقام والاي دكتر لطف ‌الله يارمحمدي، استاد بازنشسته و فرهيخته ي دانشگاه شيراز، با اهداي لوح تقدير انجمن زبان‌ شناسي ايران به همراه لوح تقدير و هداياي دانشكده ي ادبيات و علوم انساني اين دانشگاه تجليل گرديد.


   تاریخ: ۰۹:۵۰ - ۲۷/۰۲/۱۳۹۶   بازدید: ۸۵۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)