روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

پذيرفته شدن پروپوزال دانشگاه شيراز در پروژه جديد اتحاديه اروپا با همكاري دانشگاه Marburg آلمان
 
دكتر سيده زهره عظيمي فر، مدير روابط بين الملل دانشگاه شيراز خبر از پذيرفته شدن پروپوزال دانشگاه شيراز در پروژه Erasmus + با دانشگاه ماربورگ داد. اين پروژه به مدت دوسال با همكاري دانشگاه شيراز و ماربورگ از سال 2017 تا 2019 با اهداف زير برگزار خواهد شد:
- انتقال دانشجويي از دانشگاه شيراز به ماربورگ
- انتقال كاركنان (آموزش و پرورش) از دانشگاه شيراز به ماربورگ
- آموزش كاركنان با انتقال از دانشگاه ماربورگ به شيراز
پروژه¬هاي Erasmus +، پروژه همكاري است كه با تامين مالي مشترك كميسيون اروپا در قالب برنامه ميان دانشگاه ها انجام مي شود. در چارچوب اين برنامه، توسعه و گسترش سطح تبادل ميان استادان و كاركنان دانشگاه ها با ساير كشورها به واسطه تحقق اهداف متعددي مورد هدف قرار گرفته است.
   تاریخ: ۱۳:۰۱ - ۲۴/۰۴/۱۳۹۶   بازدید: ۱۱۷۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)