روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

شركت دانشگاه شيراز در سومين كارگاه تقويت بين المللي سازي آموزش عالي در دانشگاه كردستان
 
سومين كارگاه تقويت بين المللي سازي آموزش عالي به مدت 3 روز در دانشگاه كردستان برگزار شد.
اين كارگاه با حضور نمايندگاني از دانشگاه هاي شيراز، علامه طباطبايي، فردوسي مشهد، كردستان، سيستان و بلوچستان و دانشگاه شهيد چمران اهواز به عنوان عضو و نمايندگان اتحاديه ي اروپا در دانشگاه¬هاي آليكانته اسپانيا و گلاسكو اسكاتلند به عنوان اعضاي همكار برنامه ي Erasmus + مشترك با دانشگا¬ه هاي ايران ترتيب يافت.
در كارگاه ياد شده، موضوعاتي شامل نحوه ي جذب سرمايه به منظور توسعه ي بهتر دانشگاه¬ ها و نحوه ي مديريت پروژه¬ هاي بين¬ المللي مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
شايان ذكر است كارگاه بين المللي سازي آموزش عالي پروژه ي همكاري است كه با تأمين مالي مشترك اتحاديه ي اروپا در قالب برنامه ي Erasmus +توسط ۶ دانشگاه و مؤسسه ي آموزش عالي در ايران و همكاري ۳ دانشگاه اروپايي انجام مي شود. در چارچوب اين برنامه، گسترش سطح تبادل ميان استادان و كاركنان دانشگاه ¬ها با ساير كشورها به واسطه ي تحقق اهداف متعددي، مورد هدف قرار گرفته است.
   تاریخ: ۱۲:۵۰ - ۳۱/۰۴/۱۳۹۶   بازدید: ۳۸۷

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)