روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

مقاله دكتر امين رضا ذوالقدر ، استاد دانشگاه شيراز بر روي جلد مجله انتشارات انجمن شيمي آمريكا
 
مقاله دكتر امين رضا ذوالقدر، استاد بخش شيمي دانشگاه شيراز در زمينه مكانيسم جديد درمان بيماري آلزايمر به عنوان مقاله برگزيده و طرح روي جلد مجله معتبر Journal of Chemical Information and Modeling كه انتخاب شد.
اين مجله از مجموعه مجلات انتشارات American Chemical Society است و از مجلات برتر و منتخب فدراسيون سرآمدان علمي كشور به شمار مي رود.
مقاله دكتر ذوالقدر باعنوان How Does the P7C3-Series of Neuroprotective Small Molecules Prevent Membrane Disruption? مي باشد.
اين كار تحقيقاتي تحت نظارت دكتر امين رضا ذوالقدر محقق سرآمد و عضو هيات علمي بخش شيمي دانشگاه شيراز به انجام رسيده است.
در اين مقاله مكانيسم عملكرد P7C3كه از مشتقات آمينو پروپيل دي برومو كاربازول مي باشد در درمان بيماري آلزايمر مورد پژوهش و تحقيق قرار گرفته است.
با توجه به مطالعات اخير تخمين زده مي شود كه تعداد مبتلايان به بيماري آلزايمر در 40 سال آينده تقريبا سه برابر خواهد شد، بنابراين لازم است در مورد روند درمان و هم چنين رويكرد توسعه داروهاي جديد تجديد نظر صورت گيرد. تحقيقات گذشته ي دانشمندان بر روي اين بيماري، نقش كليدي پروتئين هاي بتا - آميلوئيد و تشكيل فيبريلهاي آميلوئيدي در بروز آلزايمر را نشان مي دهد. تجمع پپتيدهاي آميلوئيد در غشائ سلولهاي عصبي باعث تخريب آنها و بروز علائم بيماري مي گردد، در حاليكه شكل مونومري آن سميت كمتري نشان مي دهد.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد با ورود فيبريلها به غشا، كانالهاي آميلوئيدي ايجاد مي شود كه باعث به هم خوردن تعادل يوني در سلولها و در نهايت مرگ سلولي مي شود. مولكول هاي دارويي كوچك بر پايه كاربازول با تجمع خود به خودي در ناحيه سطح مشترك غشا و آب، از ورود فيبريل هاي پروتئيني بتا - آميلوييد به درون غشا و تشكيل ساختارهاي مشابه كانال يوني جلوگيري نموده و با اين مكانيسم از نورونها محافظت مي نمايند. كشف چگونگي عملكرد مشتقات كاربازول درجلوگيري از تخريب غشاي سلول هاي عصبي از مهم ترين دستاوردهاي اين كار تحقيقاتي است.
اين پروژه تحقيقاتي به ‌عنوان بخشي از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مريم حيدري دوكوهكي به راهنمايي دكتر امين رضا ذوالقدر بوده است.

   تاریخ: ۱۴:۳۶ - ۲۲/۰۶/۱۳۹۶   بازدید: ۱۶۱۶

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)