روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

برگزاري دور دوم كارگاه آموزشي كشوري مددكاري اجتماعي در دانشگاه شيراز
 
گروه دوم كارگاه آموزشي كشوري مددكاري اجتماعي با حضور مددكاران شاغل در مراكز مشاوره ي دانشگاه هاي مناطق يك، دو و سه در دانشگاه شيراز برگزار شد.
در ابتداي اين كارگاه آموزشي كه در روزهاي بيستم تا بيست و دوم آذر ماه جاري اجرا گرديد، رئيس مركز مشاوره و روان درماني دانشگاه شيراز اظهار داشت: از آنجا كه كار در مراكز مشاوره به صورت تيمي انجام مي شود، حضور مددكاران اجتماعي در مراكز مشاوره جزء ضروريات است تا بتوان مداخلات مؤثر و به موقع براي كاهش آسيب هاي اجتماعي انجام داد.
دكتر چنگيز رحيمي با اشاره به رويكردها و نظريات متعدد مددكاري، بر تسلط بيشتر مددكاران بر عوامل اجتماعي، رواني، قانوني و فرهنگي دخيل در مشكلات دانشجويان تأكيد كرد و همكاري هر چه بيشتر و سازنده تر آنان را با روان شناسان و تيم درمان مراكز مشاوره خواستار شد.
در اين كارگاه هاي آموزشي، مددكاران مراكز مشاوره ي سراسر كشور با نقش مددكاران اجتماعي در مراكز مشاوره، رويكردهاي مداخلاتي، كاربرد سرمايه ي اجتماعي و نقش گروه هاي هميار در بازتوليد سرمايه ي اجتماعي آشنا شده و در قالب گروه هاي متعدد به انجام تكاليف عملي مي پردازند.
شايان ذكر است كه آخرين گروه كارگاه آموزشي كشوري مددكاري اجتماعي در تاريخ هاي بيست و هفتم تا بيست و نهم آذر ماه براي مددكاران اجتماعي ساير مناطق برگزار خواهد شد.
   تاریخ: ۱۵:۴۰ - ۲۷/۰۹/۱۳۹۶   بازدید: ۴۸۸

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)