روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

برگزاري كارگاه آشنايي با مدل تلفيقي - تطبيقي رتبه‌ بندي و ارزيابي دانشگاه‌ هاي سبز در وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري
 
با توجه به ايجاد رديف اقدامات مديريت سبز در قانون بودجه¬ ي سال ۱۳۹۶ و همچنين لايحه ي بودجه ي پيشنهادي سال ۱۳۹۷، از سال ١٣٩٥ يكي از اهداف اداره ي كل نظارت بر طرح هاي عمراني وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، ايجاد يك مدل جامع ارزيابي و رتبه‌ بندي دانشگاه‌ ها بر اساس اقدامات اجرايي در حوزه ي مديريت سبز بوده است تا بتوان از آن مدل به عنوان يكي از معيارهاي توزيع اعتبارات هزينه‌ اي و توزيع اعتبار پروژه‌ هاي مديريت سبز در سطح دانشگاه هاي كشور بهره برد.
در همين راستا و به پيشنهاد دانشگاه شيراز و تأييد اداره ي كل نظارت بر طرح هاي عمراني وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، كارگروهي با عنوان كارگروه تدوين مدل ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه هاي سبز از اسفند ماه سال ١٣٩٥ به سرپرستي دكتر كاوه فتاحي و دكتر مريم اختياري از اعضاي هيأت علمي دانشكده ي هنر و معماري، آغاز به كار نموده و طي جلسات متعدد با متخصصان و كارشناسان وزارتخانه و همچنين سازمان برنامه و بودجه و پس از طي مراحل داوري، در نهايت مدلي با عنوان مدل تطبيقي - تلفيقي رتبه بندي و ارزيابي دانشگاه هاي سبز كشور - مدل تراز سبز - تكميل و به وزارتخانه ارائه گرديد.
با ارائه ي مدل تراز سبز، مقرر شد كه دانشگاه ها و همچنين پژوهشكده هاي تحت نظر وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري براي نخستين بار از امسال بر اساس شاخص هاي اين مدل كه به عنوان يك مدل ملّي مطرح شده است، مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار گيرند. همچنين براي عملياتي نمودن اين مدل، هر دانشگاه نمايندگاني به عنوان سنجشگران سبز و رابط دبيرخانه ي مدل تراز سبز و دانشگاه هاي كشور به كارگروه مديريت سبز اداره ي كل نظارت بر طرح هاي عمراني وزارتخانه و نيز دبيرخانه ي تراز سبز معرفي كرده است تا به جريان پيشبرد امور در دانشگاه يا پژوهشكده ي خود اقدام نموده و همچنين در يك كارگاه يك روزه ي آشنايي با مدل تراز سبز شركت كنند.
10 معاون اداري و مالي؛ 28 مديركل طرح هاي عمراني؛ 22 دبير شوراي راهبردي مديريت سبز و 50 نفر از اعضاي هيأت علمي و يا كارشناس به عنوان سنجشگران سبز از سوي دانشگاه ها يا پژوهشكده ها به دبيرخانه ي تراز سبز معرفي شدند.
بر همين اساس، كارگاه آموزشي يك روزه ي آشنايي با مدل تلفيقي - تطبيقي رتبه ‌بندي و ارزيابي دانشگاه‌ هاي سبز توسط اعضاي كارگروه مدل تراز سبز از دانشگاه شيراز با همكاري اداره ي كل نظارت بر طرح هاي عمراني وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري در تاريخ ١٣ دي ماه سال جاري در سالن جهاد آن وزارتخانه براي اين سنجشگران سبز برگزار گرديد.
در اين كارگاه پس از سخنراني دكتر سيامك خادمي، مشاور معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم و سرپرست اداره ي كل نظارت بر طرح‌ هاي عمراني اين وزارتخانه، طي 3 ارائه ي مجزا، دكتر فتاحي و دكتر اختياري به معرفي مدل تراز سبز، معيارها و شاخص هاي اين مدل، نحوه ي امتيازدهي و نيز نحوه ي ورود داده ها و پاسخگويي به سؤالات سنجشگران از ١٤٢ دانشگاه، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشكده زير نظر وزارت علوم پرداختند.
   تاریخ: ۱۵:۴۲ - ۱۷/۱۰/۱۳۹۶   بازدید: ۵۴۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)