روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

حضور هيات دانشگاهي كشور مالزي در دانشگاه شيراز
 
نشستي با حضور جمعي از اساتيد و نمايندگان دانشگاه ساينز مالزي(Universiti Sains Malaysia) و رئيس آكادمي آسياييمديريت (Asian Academy of Management) با رئيس دانشگاه شيراز و رئيس مركز همكاري هاي علمي و بين الملل اين دانشگاه برگزار شد.
اين نشست در سالن كنفرانس دفتر رياست دانشگاه شيراز ترتيب يافت و در خصوص همكاري هاي مشترك ميان اين دو دانشگاه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
دكتر حميد نادگران،رئيس دانشگاه شيراز در اين ديدار ضمن خوش آمد گويي به مهمانان، به بيان پيشينه اي از دانشگاه شيراز پرداخت .
وي، با برشمردن برخي زمينه هاي علمي كه همكاري ها مي توانند در آن راستا پيگيري شوند ، خاطر نشان كرد : تبادل دانشجو و استاد،‌اجراي پروژه هاي تخقيقاني مشترك و برگزاري كنفرانس هاي علمي ؛از جمله مواردي است كه براي آغاز همكاري باي مدنظر قرار گيرد.
رئيس دانشگاه شيراز با اشاره به زمينه هاي مشترك فرهنگي و مذهبي بين دو كشور جمهوري اسلامي ايران و مالزي ؛ ‌تاكيد كرد : اين مشتركات ، مي تواند فرصت مناسبي را پيش روي دو طرف قرار دهد تا از آن طريق بتوان همكاري هاي علمي و تحقيقاتي گسترش دهند.
دكتر فلاح شمسي، رئيس مركز همكاري هاي علمي و بين الملل دانشگاه شيراز هم در اين ديدار با اشاره به قابليت هاي فراوان دانشگاه شيراز در همه ي زمينه ها ، اظهار داشت : در دانشگاه شيراز فعاليت هاي علمي پژوهشي فراواني در زمينه مديريت صورت گرفته و همكاري هاي موثري را مي تواند با طرف مالزيايي انجام دهد.
وي ادامه داد : در اين راستا ، برنامه ي سفر رئيس دانشگاه شيراز به مالزي و بازديد از دانشگاه ساينز تنظيم شده ، تا راه هاي گسترش همكاري هاي مشترك بيش از پيش مورد بررسي قرار گيرد.
خانم دكتر نور احمد، رئيس آكادمي مديريت آسيايي نيز در اين ديدار با ابراز رضايت و قدرداني از فرصت پيش آمده براي ديدار با نمايندگان دانشگاه شيراز،؛ همكاري مشترك را مهم ارزيابي نمود و بر عزم طرف مالزيايي در گسترش و توسعه ي روابط علمي با دانشگاه شيراز تاكيد نمودند.
شايان توجه است كه آكادمي مديريت آسيايي (AAMJ) نشريه اي علمي را شامل مي شود كه به صورت مشترك تحت مديريت اين نهاد و دانشگاه ساينز مالزي مديريت مي شود. نقطه ي تمركز اين نشريه، بررسي علمي مديريت و مسائل مرتبط با آينده ي اين حوزه در آسيا مي باشد.
   تاریخ: ۱۴:۱۶ - ۲۰/۱۲/۱۳۹۶   بازدید: ۷۰۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)