روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

نشست خبري كنگره ملي مهندسي عمران
 
30مهرماه ، آخرين مهلت ارسال خلاصه مقاله به كنگره
نشست خبري يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران با حضور دكتر سيداحمد انوار ، دبير و دبير اجرايي كنگره ، پروفسور ناصر طالب بيدختي ، قائم مقام دبير كنگره ، پروفسور قاسم حبيب آگهي ، دبير علمي كنگره و دكتر مريم دهقاني ، مدير روابط عمومي كنگره در سالن دكتر معيري دانشكده مهندسي برگزار شد.
دكتر انوار در جمع خبرنگاران گفت : بخش مهندسي راه، ساختمان و محيط زيست دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز مفتخر است يازدهمين كنگره ملّي مهندسي عمران را 10 و 11 ارديبهشت ماه 1398 در دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز برگزار نمايد.
وي افزود : اين كنگره كه بزرگترين رويـداد علمي سالانـه مهندسي عمران در سطح كشور مي بـاشد، در ادامه مجموعه كنگره هـاي مـلّي و بين المللي است كه تحت نظارت و راهبرد هيأت امناءِ متشكل از نمايندگان شانزده دانشگاه و پژوهشگاه تراز اوّل كشور به صورت ساليانه برگزار مي شود تا امكان ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و فناورانه متخصصين دانشگاهي و اصحاب صنعت ساخت و ساز (شامل مشاوران، پيمانكاران و ديگر عوامل ارائه كننده خدمات مهندسي) به شركت كنندگان در كنگره از يك سو، و تعامل و تبادل اطلاعات بين مجموعه هاي دانشگاهي و دست اندركاران اين صنعت، از سوي ديگر، فراهم آيد.
دبير يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران خاطر نشان كرد :از سال 1350 تا كنون 11 كنگره بين المللي و 10 كنگره ملي مهندسي عمران برگزار شده و به دليل سابقه دانشگاه شيراز در شروع و برگزاري موفق سه كنگره اوليه، محل دبيرخانه دائمي كنگره هاي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز انتخاب گرديد كه از آن زمان تا حال در اين دانشگاه دائر است.
دبير علمي يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران هم در جمع خبرنگاران به بيان محورهاي كنگره پرداخت و گفت : ژئوتكنيك ، محيط زيست ، سـازه و زلـزلـه ، مديريت منابع آب، ژئودزي و ژئوماتيك ، معــماري و شــهرســازي، سازه هاي هيدروليكي و دريائي، برنامه ريزي و مهندسي حمل و نقل ، پـدافـند غـيرعامل و مديريت بحران ، آمــوزش مهـندسي و اخــلاق مهـندسي ،مصالح، فنــاوري ســاخت و مـديـريت پروژه ؛از محورهاي كنگره به شمار مي رود.
پروفسور حبيب آگهي افزود : با توجه به لزوم پايش، ارزيابي، احياء و بازسازي تعداد زيادي از ساختمان ها و زير ساخت هاي كشور شامل راه ها، پل ها، خطوط انتقال آب، فاضلاب، گاز و نيرو و نيز سازه هاي هيدروليكي، دريايي و تاريخي، موضوع محوري كنگره ''نگهداري، مرمت و بازسازي و بهسازي ساخته هاي عمراني'' انتخاب شده است. وي ابراز اميدواري كرد : با تعامل، همكاري، تبادل اطلاعـات، و بهره مندي از نظرات كارشناسان دانشگاهي و صاحبنظران صنعت ساخت و ساز در زمينه هاي مذكور، اقدام هاي عملي برنامه ريزي و محقق شود.
دبير علمي كنگره تاكيد كرد : همه مقالات ارائه شده در يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران در ISC نمايهخ مي شود و در سايت كنگره دردسترس قرار مي گيرد.
قائم مقام دبير كنگره نيز در اين نشست خبري با تاكيد بر ضرورت بر گزاري كنگره هاي علمي ، خاطر نشان كرد : ترويج تحقيقات بنيادي و كاربردي ، تعامل با اساتيد تراز اول كشور، هم انديشي درخصوص حل چالش هاي موجود ، رصد فعاليت هاي علمي صورت گرفته و در حال اجرا ، شناسايي فرصت هاي داخلي ،منطقه اي و بين المللي و ارتقاي سطح دانش محققان و دانشجويان از جمله دستاوردهاي كنگره ملي مهندسي عمران به شمار مي رود.
پروفسور طالب بيدختي گفت : سخنراني هاي كليدي ، كارگاه هاي تخصصي ، دوره هاي باز آموزي و برپايي نمايشگاه توانمندي ها و ظرفيت هاي حوزه مهندسي عمران ، از ديگر بخش هاي يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران مي باشد.
پروفسور طالب بيدختي خاطر نشان كرد : دانشجويان و پژوهشگران تا 30 مهرماه مهلت دارند تا خلاصه مقالات خود را طريق سايت www.11-ncce.ir براي كنگره ارسال نمايند.
در ادامه ايسن نشست ، خبرنگاران در يك فضاي صميمي سوالات خود را مطرح كردند و مسئولان برگزاري همايش به آنها پاسخ دادند.


   تاریخ: ۱۱:۳۹ - ۱۴/۰۷/۱۳۹۷   بازدید: ۳۷۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)