روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

آغاز به كار سيزدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي در دانشگاه شيراز
 
آيين گشايش سيزدهمين گردهم آيي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، امروز چهارشنبه 18 مهرماه ، با پيام هاي وزير علوم ، تحقيقات و فناوري و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در تالار شهيد دستغيب مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز برگزار شد.
اين مراسم با حضور اساتيد ، دانشجويان و اديباني از سراسر ايران و ساير كشورها ترتيب يافت.
دكتر سيدمجتبي زبرجد، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز در ابتداي اين مراسم با خوش آمدگويي به شركت كنندگان در سيزدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي گفت : دانشگاه شيراز ، از دانشگاه هاي برتر و سطح يك كشور به شمار مي رود و در زمينه هاي مختلف ازجمله زبان و ادبيات فارسي اقدامات موثري را انجام داده است.
وي با اشاره به وجود اساتيد صاحب نظر و بنام در دانشگاه شيراز ، خاطر نشان كرد : اين دانشگاه در گسترش تحصيلات تكميلي و ايجاد گرايش هاي جديد زبان و ادب فارسي در كشور پيشرو است.
دكتركاووس حسن لي دبيرگردهم آيي سيزدهم نيز در آيين گشايش اظهار داشت : در كمتر همايش ادبي اين چنين چهره هاي ادبي و فرهنگي با سليقه هاي گوناگون حضور داشته اندو اين نشان اعتبار و شكوه برنامه و سبب دلگرمي برگزاركنندگان همايش است.
وي در گزارش كوتاهي به تشريح برنامه هاي سه روزه اين گردهمايي پرداخت و گفت: بعد از انتشار فراخوان خوشبختانه بيش از هزار و صد نفر از استادان و دانش پژوهان از اين گردهماي استقبال كردند و مقاله فرستادند كه پس از داوري 297 مقاله براي لوح فشرده و 307 مقاله براي چاپ در كتاب در نظر گرفته شد.
وي با اعلام اينكه 70 مقاله هم به صورت سخنراني ارائه مي شود، خاطر نشان كرد : براي نخستين بار در كشور توانستيم 297 مقاله پذيرفته شده را ÷يش از برگزاري همايش در ISC نمايه كنيم و چكيده مقالات نيز قبل از همايش منتشر كرديم.
اين استاد زبان و ادبيات فارسي در ادامه عنوان كرد: ضرورت بازگشت به متن و تلاش براي دستاوردهاي تازه از دل متن مهم است زيرا از متن فاصله گرفتيم و گاهي متن فراموش مي شود.
وي در پايان با تاكيد بر ضرورت كاربردي كردن ادبيات ، گفت: ادبيات ما خيلي غير كاربردي شده است؛ اصلا آثار ادبي ما روبه مردم نيست و مردم از اين تلاش ها خبر ندارند و ادبيات كاربردي نيست.
آقاي هادي پژوهش معاون استاندار فارس ، نيز در آيين گشايش ياد روز حافظ و افتتاحيه سيزدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي با بيان اينكه شيراز شهر علم، ادب، شعر، شعور و بزرگان است، گفت: شيراز نگين فارس و ايران و مركز حضور انديشمندان در همه عرصه هاي علمي است.
وي با تأكيد بر اينكه نقش شيراز در توسعه زبان و ادبيات فارسي بر كسي پوشيده نيست، افزود: از گذشته زبان و ادبيات فارسي همواره اثر گذار بوده و آثار آن در موزه ها، كتابخانه ها و دانشگاه هاي سراسر دنيا مشاهده مي شود اما براين باورم كه نسبت به گذشته كم كار كرده ايم.
معاون استاندار فارس خواستار تلاش مجدانه براي حفظ حريم زبان و ادبيات فارسي و گسترش آن در دنيا شد و نقش انديشمندان و فرهنگوران را در اين زمينه بسيار مهم ارزيابي كرد.
آقاي پژوهش با تصريح اينكه زبان و ادبيات فارسي در داخل نسبت به خارج كشور اثرگذاري كمتري داشته است، گفت: امروز اصطلاحات و كلمات غريب به شدت در ادب و زبان فارسي مشهوده بوده و آنچه كه جايگزين شده ناملموس است.
دكتر نصرت الله ضرغام، رييس بنياد ملي علم ايران و رئيس صندوق حمايت از پژوهش گران و فناوران ديگر سخنران مراسم افتتاحيه بود.
دكتر ضرغام به ارايه گزارشي از فعاليت هاي بنياد ملي علم ايران پرداخت و گفت: شايد كمتر كسي با اين بنياد آشنا باشند گرچه ماموريت آن توسعه علم و معرفت است تا جهاني پايدار و متكي بر معرفت به وجود آورد.
وي افزود: بنياد در ۳ محور از توسعه علم و فناوري حمايت مي كند و مخاطبش در داخل و خارج است.
دكترضرغام با بيان اينكه اولين محور كار بنياد علم ايران، مردمي سازي علم است، افزود: مردمي سازي علم، رشد سواد علمي جامعه و رفتن به سمت جامعه اي فرهيخته است.
رئيس بنياد ملي علم ايران در ادامه عنوان كرد: برنامه اي كه ما تدوين و دنبال مي كنيم به صورتي است كه انگيزه و علاقه اي براي مردم براي رشد درك عمومي از علم ايجاد كنيم، بنابراين ما با ۶ برنامه به كار مي پردازيم كه نقش سرمايه هاي انساني و اقتصاد خانواده، محيط زيست و سبك زندگي از جمله اين برنامه هاست.
وي افزود: اين درحالي است كه ما برنامه هاي متفاوتي براي حمايت از علم داريم ما بعد از خانواده به سراغ مهدهاي كودك رفتيم تا مربيان اين مهدها را آموزش دهيم؛ همچنين به سراغ دانشمندان رفتيم و كرسي هاي پژوهشي را تعريف كرديم.
دكتر ضرغام گفت: حافظ، مولوي، نظامي، فردوسي و... نگاهي فراتر از مرزها داشته اند دنيا نياز دارد كه پيان و ديدگاه اين بزرگان را درك كند؛ بنابر اين ما بايد اين پيام را به دنيا برسانيم.
وي افزود: كرسي پژوهشي حافظ به دكتر كاووس حسن لي ، استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز اعطا شده و عمومي سازي گفتمان و همچنين رساندن پيام حافظ به دنيا ؛ دو هدف عمده اين اقدام است.
دكتر ضرغام حمايت از همايش ها و رخدادهاي علمي را ديگر برنامه بنياد ملي علم ايران برشمرد و اظهار داشت: برگزاري رويدادهاي علمي بين المللي سبب بهبود و توسعه ديپلماسي علمي است ؛ چراكه ارتباط فرهيختگان دانشگاهي از كشورهاي مختلف سبب ارتباط ملت ها و دستيابي به صلح و آرامش جهاني مي شود.
در ادامه تفاهم نامه بين بنياد ملي علم ايران و انجمن ترويح زبان و ادب فارسي به امضا رسيد.
دكتر سيدعلي اصغر ميرباقري فرد، رييس انجمن زبان و ادب فارسي سخنران پاياني مراسم افتتاحيه بود كه به بيان مطالبي درخصوص «زبان و ادبيات فارسي، وضعيت موجود، وضعيت مطلوب» پرداخت.
دكترميرباقري فرد اظهار داشت: گردهمايي هاي انجمن از ابتدا بر اين اساس پايه ريزي شد كه در يك مجموعه برنامه برگزار شود كه خروجي ها و دستاوردهاي آن در كوتاه و بلند مدت در ترويج زبان و ادب فارسي موثر واقع شود كه خوشبختانه در طول سال موجي در دانشگاه ها ايجاد مي كند.
وي افزود: قصد و هدف انجمن با توجه به رسالت هاي بنياد علم ايران حتما با مشتركات بسياري همراه است و بايد بتوانيم از بركات صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران بهره مند شويم.
رئيس انجمن ترويج زبان و ادب فارسي تصريح كرد: اين گردهمايي بيش از يكسال زمان نياز دارد كه برگزار شود بنابراين ضرورت دارد از صاحب نظران و استاداني كه در اين كار مشاركت كردند و امروز حاصل آن را مي بينيم تشكر كنيم.
وي در ادامه بيان كرد: با حمايت صاحب نظران و پژوهشگران ، چهاردهمين گردهمايي ، مردادماه سال آينده به ميزباني دانشگاه اروميه برگزار خواهد شد؛ و اميدواريم با استفاده از تجارب ، برنامه اي درخور زبان و ادب فارسي برگزار شود.
وي در ادامه بيان كرد: براي بررسي هررشته ، بايد ديد فعاليت هاي آن رشته چقدر نوآور است و به يافته هاي تازه مي انجامد و اينكه اين علم تا چقدر در جامعه حضور مي يابد و به مشكلات مردم اهتمام مي ورزد، در رشته زبان و ادبيات فارسي حتما بايد به اين دو شاخص مهم توجه كنيم كه قلمرو فعاليت آن رشته ها چيست.
دكترميرباقري فرد به سه مقطع زماني ۱۳۸۷، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۷ در چشم انداز انجمن ترويج زبان و ادب فارسي اشاره كرد و گفت: در سال ۱۳۸۷ به رشته زبان و ادبيات فارسي توجه شد و نتيجه حاصل شد كه بهع ادبيات فارسي در دانشگاه ها توجه مي شود و زبان فارسي مغفول مانده است.
رئيس انجمن ترويج زبان و ادب فارسي گفت: اكنون پس از يك دهه فعاليت ، وضعيت زبان فارسي و ادب فارسي به عنوان 2 ركن ، بهبود يافته ، اما در زمينه ادبيات خلاق به عنوان ركن سوم بايد تلاش شود.
وي با تاكيد بر ادبيات خلاق خاطر نشان كرد : در سال ۱۳۹۷ شاهد هستيم كه در دانشگاه ها، ركن زبان فارسي - نه به عنوان بخش فرعي- در گروه هاي زبان و ادبيات فارسي در كانون توجه قرار دارد، بنابر اين، اميدواريم در سال ۱۴۰۷ شكل گيري نظام آموزشي زبان فارسي فعال شود و ادبيات خلاق شكل بگيرد.
در ادامه مراسم افتتاحيه ، نخستين نشست علمي با حضور صاحب نظران و استادان زبان و ادبيات فارسي ترتيب يافت.
استاد مهدي محقق با بيان مطالبي درخصوص «فرهنگ اسلامي و ادب فارسي» اظهار داشت: ما بايد پاس زبان و ادبيات فارسي را بدانيم و زبان فارسي نهادي از هويت ماست؛ اين زبان در قرون وسطي در كشورهاي ديگر هم نفوذ كرده است.
وي با بيان اينكه به گواه تاريخ، بنّاهاي خانه كعبه به آواز اشعار فارسي مترنم مي شوند يا ابن بطوطه در سفرنامه خويش مي گويد ملوانان چيني به زبان فارسي ترنم مي كردند، افزود: اين زبان متعلق به دولت دانشگاه ها و وزارت ها نيست بلكه به مردم تعلق دارد.
استاد محقق افزود: حتي اولين مترجم قرآن كريم سلمان فارسي بوده است؛ از آنجا كه سلمان سوره الحمد را به فارسي ترجمه كرد اولين مترجم قرآن كريم اوست و ناحيه فارس مهمترين بخش از زبان و ادب فارسي را گسترش داده است.
اين استاد زبان و ادب فارسي در ادامه گفت: قطب الدين شيرازي در ۱۴ سالگي رييس بيمارستان مظفري شيراز با تخصص چشم پزشكي شد و با وجود شاعراني نظير حافظ و سعدي يا فيلسوفاني نظير ملاصدرا و قطب الدين، خداوند رحمت خود را از اين سرزمين دريغ نكرده است.
وي عنوان كرد: يك چنين سرزميني كه بانوان نقش زيادي در گسترش علم داشته است، نبايد مورد غفلت قرار گيرد.ادبيات و زبان فارسي همه چيز هست؛ زبان فارسي حاوي فلسفه، كلام، تفسير قرآن، تاريخ، رياضيات و... است؛ مثنوي حديث پيغمبر و قرآن كريم است.
دكتر محمديوسف نيري ، استاد بخش زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه شيراز نيز در ادامه نشست نخست علمي سيزدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي به بيان مطالبي با عنوان «درآمدي بر عرفان زبان» پرداخت وگفت: يكي از ظرفيت هاي زبان فارسي عرفان زبان است؛ منظور از عرفان زبان واكاوي زبان است.
دكتر محمديوسف نيري افزود: با عمل صالح زبان به سامان مي شود و زبان كه صالح شد، دل هم صالح مي شود، زبان شأن وجودي دارد كه از جنس تجلي است زيرا كلمات شأن تجلي دارند.
مولف كتاب دو رساله در حالات و كرامات حضرت شاهچراغ عليه السلام، افزود: علم دانستن است و عرفان شناختن است؛ زبان حال، تركيبي از علم و معرفت است، امروز به چنين ميراث گرانسنگي رسيديم كه لطيف ترين اشارت زبان است.
وي با بيان اينكه زبان و ادب فارسي به شدت در تهاجم بي رحمانه قرار گرفته است كه يكي فضاي مجازي و ديگري بازار است.
دكتر نيري در عين حال عنوان كرد: اسم هايي كه روي بچه هاي مي گذارند نه فارسي، نه ديني و حتي شرقي نيست.
اين استاد ادب و زبان فارسي تصريح كرد: متاسفانه اين ميراث بزرگ هيچ متولي ندارد يا كثرت مولي باعث شده كه اين متولي گم شود؛ هيچ بازوي اجرايي ندارد و اين تهاجم بي رحمانه در حال انجام است.
دكتر آذرميدخت صفوي از كشور هندوستان سخنران پاياني نخستين نشست علمي بود كه با موضوع «شعر فارسي هند؛ تار حرير دو رنگ» به سخنراني پرداخت و گفت: رابطه شعر و عرفان در سرزمين ايران از قرن ششم محسوس و نمايان مي شود و در قرن هفتم با هم در آميختند و چون به سرزمين هند رسيد مملو از فكر تصوف و عرفان بوده است و بذر آن را در سرزمين هند افشانده و پراكنده است.
وي افزود: عجين شدن فكر هندي و ايراني در شعرهاي شاعران اين كشورها متجلي است؛ هند به وحدت و يگانگي بيشتر از كشور ايران نياز داشت و اين تحت تاثير عرفا و دراويش هند بود كه اين وحدت و يگانگي نياز جامعه چند فرهنگي اين كشور بود.
خانم دكتر صفوي با اشاره به نمونه هايي از اشتراكات زبان فارسي در اشعار شاعران هندي گفت: نفود افكار عرفاني ايران در هند آنچنان بود كه افزون بر شعرا، انديشمندان هندي هم متاثر از عرفا و شعراي ايراني بودند.
گفتني است برنامه هاي سيزدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي و يادروز حافظ تا 20 مهرماه ادامه دارد.
   تاریخ: ۱۳:۳۵ - ۱۸/۰۷/۱۳۹۷   بازدید: ۴۷۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)