روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

سخنان خانم دكتر الهام حيدري عضو هيات علمي دانشگاه شيراز در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي
 
خانم دكتر الهام حيدري عضو هيات علمي دانشگاه شيراز در ديدار نخبگان با رهبر معظم انقلاب ،در سخناني به بررسي "لزوم توجه هر چه بيشتر به حوزه تعليم و تربيت غيررسمي" پرداخت.
صبح چهارشنبه 27 مهر 1397، جمعي از نخبگان و استعدادهاي برتر علمي با رهبر انقلاب ديدار كردند و تعدادي از شركت كنندگان نيز در ابتداي اين برنامه به بيان دغدغه ها و ديدگاه هاي خود در مسائل مختلف علمي، پژوهشي، مديريتي و فناوري پرداختند.
حضرت آيت الله خامنه اي در ابتداي سخنانشان به مطالب عنوان شده از سوي نخبگان اشاره كردند و فرمودند ''برخي از مطالبي كه اينجا گفته شد، صددرصد مورد قبول و تأييد بنده است؛ البتّه بعضي از حرفها تخصّصي بود، خارج از حوزه ي اطّلاعات و معلومات بنده بود، لكن برخي از مطالبي كه دوستان در اينجا گفتند -آقايان و خانمها- حرفهاي بسيار متين و متقني بود و مخاطب بعضي از آنها هم ما هستيم كه ان شاءالله دنبال ميكنيم، (مخاطب) بعضي از آنها هم مسئولين محترمند كه در جلسه حضور دارند -وزراي محترم، معاون محترم رئيس جمهور مخاطب اين حرفها هستند''.
در اين ديدار خانم دكتر الهام حيدري عضو هيات علمي دانشگاه شيراز و برنده جايزه دكتر كاظمي آشتياني از سوي بنياد ملي نخبگان، در سخناني به بررسي ''لزوم توجه هر چه بيشتر به حوزه تعليم و تربيت غيررسمي'' پرداخت كه متن آن به شرح زير است :
به استحضار رهبر معظم انقلاب مي رسانم كه يكي از حوزه هاي بسيار مهجور و مظلومي كه در محافل علمي و دانشگاهي و حتي سياستگذاري كمتر به آن پرداخته شده است و حتي در نشست هايي كه نخبگان و دانشجويان با جنابعالي نيز داشته اند به آن اشاره اي نشده، حوزه تعليم و تربيت غيررسمي مي باشد. چراكه در كشور عمده بحث ها و سرمايه گذاري ها در حوزه تعليم و تربيت عمدتاً بر روي قلمرو تعليم و تربيت رسمي يعني آموزش و پرورش و آموزش عالي تمركز دارند و در اسناد بالادستي نيز هرجا كه از تعليم و تربيت سخني به ميان آورده شده است، قلمرو رسمي مدنظر بوده است. به هر حال، حوزه تعليم و تربيت غيررسمي، حوزه اي است كه عليرغم دارا بودن پتانسيل بسيار قوي در رشد و شكوفايي توانايي ها و قابليت هاي علمي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي افراد جامعه و نهايتاً رشد و توسعه قابل قبول، پايدار و فراگير كشور، دچار نوعي نابساماني و رهاشدگي است. اين در حالي است كه با توجه به نقش و اهميت بي بديل نهادها و مراكز تعليم و تربيت غيررسمي، در دهه هاي اخير سرمايه گذاري و برنامه ريزي و ايجاد نهادها و سازمان ها در اين حوزه به عنوان يكي از راهبردهاي مهم كشورهاي جهان در زمينه توسعه همه جانبه به حساب مي آيد. چراكه اين اعتقاد وجود دارد كه تعليم و تربيت غيررسمي مي تواند به ارتقاء سطح كيفيت زندگي، شكل دهي به جهان بيني جوامع، شكل دهي و تغيير باورها و نگرش ها، ايجاد فرهنگ يادگيري مادام¬العمر، ارتقاء سطح مهارت افراد جامعه و شكل دهي به جامعه اي پيشرفته كمك نموده و نهايتاً منجر به توسعه همه جانبه كشورها گردد.
به استحضار مي رساند كه در كشور ما صدها هزار مركز، سازمان و نهاد درگير ارائه تعليم و تربيت غيررسمي در قالب دوره هاي سواد آموزي و آموزش هاي پايه، تكميلي، علمي، فني و حرفه اي، فرهنگي، مذهبي و هنري مانند موسيقي، نقاشي، خطاطي، زبان هاي خارجي و امثال اينها و آموزش هاي مرتبط با توانمندسازي به اقشار مختلف افراد جامعه هستند، كه متاسفانه به نظر مي رسد كه حاكميت هدايت و كنترل هاي لازم را بر اين حوزه ندارد و اين ضعف ساماندهي و هدايت باعث ايجاد مشكلات عديده اي در اين زمينه گرديده، به گونه اي كه به تعبير يكي از اساتيدم ''يك انقلاب آرام و خاموش فرهنگي گسترده و فراگير'' در كشور در حال به وقوع پيوستن است.
البته لازم به ذكر است كه به منظور سازماندهي به اين حوزه تلاش هايي صورت گرفته است و اين موضوع اخيراً در دستور كار شورايعالي انقلاب فرهنگي قرار گرفته، اما هنوز نتايج اين تلاش ها مشخص نشده است و به نظر مي رسد كه اين امر خطير و سرنوشت ساز نيازمند توجه و اهتمام بيشتري مي باشد. تا بتواند نقش تكميلي و سازنده خود را خود در كنار حوزه تعليم و تربيت رسمي ايفا كند و منجر به توانمندسازي هدفمند آحاد جامعه و ازجمله تحقق اهداف الگوي جامع پيشرفت اسلامي و ايراني و همچنين اقتصاد مقاومتي گردد. در اين رابطه به منظور جلوگيري از اطاله كلام فهرست وار تنها به برخي از مشكلات اين حوزه اشاره مي گردد:
1-عدم وجود مركز ساماندهي و يا سازماني در سطح ملي به منظور هدايت و ساماندهي فعاليت هاي حوزه تعليم و تربيت غيررسمي در راستاي اهداف متعالي جمهوري اسلامي ايران و كمك به تحقق اهداف توسعه ملي
2-ضعف نظارت در حوزه مجوزدهي و ارزيابي كيفيت عملكرد فعالان اين حوزه
3-نا مناسب بودن شرايط فيزيكي، فرهنگي و علمي حاكم بر بسياري از مراكز فعال در اين حوزه
4-ايجاد نيازهاي آموزشي كاذب توسط برخي موسسات و جهت دهي سرمايه هاي انساني به سمت اهداف و نيازهاي غيرضرور
5-ماليات گريزي برخي از اين مراكز عليرغم گردش هاي مالي بسيار زياد آنها
6-ارائه دوره هاي آموزشي ناكارآمد توسط برخي از مراكز
7-عدم استفاده جامع و مناسب از قابليت هاي فضاي مجازي به عنوان يكي از مجاري بسيار مهم تعليم و تربيت غيررسمي در ارتقاء سطح يادگيري و توانمندسازي افراد جامعه
در عين حال، عليرغم برخي از مشكات و اشكالات مهم و قابل ذكر در اين حوزه، عرصه تعليم و تربيت غيررسمي در انواع مختلف آن خدماتي را نيز در سطح كشور نموده است كه در جاي خود قابل تقدير است. در اين راستا و به منظور استفاده حداكثري از قابليت تعليم و تربيت غيررسمي پيشنهاد هاي زير ارائه مي گردد:
1-ايجاد سامانه و سازمان ملي هدايت و ساماندهي به حوزه تعليم و تربيت غيررسمي در سطح ملي
2-تدوين برنامه هاي راهبردي بر اساس شرايط و مقتضيات ملي و بين المللي و چشم اندازهاي راهبردي ملي براي شناخت ابعاد و زواياي تعليم و تربيت غيررسمي و هدايت اين عرصه مهم و مغفول تعليم و تربيت در جهت رشد خودكفايي و كاهش وابستگي كشور
3-تدوين نظام نامه و چارچوب هاي قانوني و عالمانه در حوزه فعاليت نهادها و مراكز تعليم و تربيت غيررسمي.
4-هدايت فعاليت هاي فعالان اين عرصه در جهت رفع نياز كشور و واقعيت هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي جامعه.
5-تدوين نظام نامه فلسفه تعليم و تربيت غيررسمي جمهوري اسلامي ايران.
6-ايجاد پژوهشگاه مطالعات در حوزه تعليم و تربيت غيررسمي.
7-راه اندازي رشته هاي ويژه دانشگاهي مرتبط با تربيت نيروي انساني براي مراكز و نهادهاي تعليم و تربيت غيررسمي
8-تعبيه سيستم نظارت مستمر، راهبردي و ملي بر فعاليت موسسات و مراكز فعال در اين حوزه و مجوزدهي منطقي و مبتني بر نيازسنجي به مراكز مذكور.
در پايان خداوند متعال را شاكرم كه توفيق حضور در محضر حضرتعالي و مطرح نمودن موضوع و مساله اي مهم، حياتي و جدي و سرنوشت ساز، اما نسبتاً مغفول و مطرود يعني حوزه تعليم و تربيت غيررسمي را براي اين حقير فراهم نمود و از خداوند متعال توفيق روز افزون جنابعالي و شكوفايي هر چه بيشتر ايران اسلامي را خواستارم.

   تاریخ: ۱۴:۳۰ - ۰۱/۰۸/۱۳۹۷   بازدید: ۲۲۳۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)