روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

استانداران بومي باشند يا نباشند
 
شيراز- ايرنا- قانون منع بكارگيري بازنشستگان در مناصب مديريتي، زمينه ساز تغيير 14 استاندار در يك ماه اخير شده و در استانهاي كانون تغيير مديريت ارشد استان، مباحثي در زمينه معيارهاي شايسته گزيني و نيز بومي بودن يا نبودن استانداران جديد مطرح شده است.
به گزارش ايرنا، در هنگامه بررسي گزينه هاي پيشنهادي به هيات دولت براي تصدي مسئوليت استانداران، بازار گمانه زني درباره مصاديق داغ بوده است.
به گفته علي اكبري نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي، برخي افراد يا خود يا با واسطه به طرح نام خويش را به عنوان گزينه تصدي مسئوليت استانداري در محافل مطرح كرده اند.
در اين ميان، فعالان سياسي اجتماعي در برخي استانها با توجه به ظرفيت ها و ويژگي هاي استان خود، بكارگيري استاندار بومي را خواستار شده بودند.
در اين راستا، خبرگزاري جمهوري اسلامي استان فارس در ميزگردي تخصصي با حضور چهار تن از استادان دانشگاه شيراز با تخصص هاي مختلف، به بررسي معيارهاي شايسته گزيني استانداران پرداخت.
آنچه استادان دانشگاه در اين ميزگرد بر آن تاكيد كردند، اين بود كه معيار بومي يا غيربومي در سازوكار تعيين مديران ارشد در عصر كنوني، ايده اي منسوخ شده و ساده لوحانه است و معيارهاي مهم تري در اين زمينه وجود دارد.
اين ميزگرد تخصصي و اختصاصي ايرنا در راستاي تحكيم مناسبات رسانه و دانشگاه، به ميزباني دانشگاه شيراز برگزار شد.
اين ميزگرد در حالي برگزار شد كه تاكنون چند تن از استانداراني كه در اجراي قانون منع بكارگيري بازنشستگان در مناصب مديريتي از مسئوليت كناره گيري كرده اند، از سوي هيات دولت نهايي شده اند و انتخاب چند تن ديگر از استانداران نيز در فرايندهاي كارشناسي هيات دولت قرار دارد.
رئيس جمهوري 27 شهريورماه 97 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «قانون اصلاح قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان» مصوب مجلس شوراي اسلامي را جهت اجرا به سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ كرد.
بي معنا بودن بومي بودن استانداران در نگاه توسعه اي
استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و عضو هيات امناي دانشگاه شيراز در اين ميزگرد تخصصي گفت: در مبحث تعيين استاندار، توجه به شاخصه 'بومي بودن' بي معناست؛ اما اين پارامتر بسيار بر تصميم گيري ها تاثير مي گذارد.
دكتر سيد علي اكبر صفوي با اشاره به اينكه دولت ائتلافي در ايران معنا ندارد، بيان كرد: با وجود اين، ائتلافي نبودن دولت در ديگر كشور ها نشدني است، در موضوع نگاه قوم گرايانه هم همين وضعيت بر استان ها حاكم است، هر يك از اقوام كه بر سر كار مي آيد مي خواهد همه ساختار را از ميان قوم و طايفه خود برگزيند.
اين استاد دانشگاه افزود: بروز اين مساله نشان مي دهد نگاه ما به مسائل دچار اشكال است. بايد بدانيم يكي از راه هاي بهره گيري كامل از ظرفيت ها حضور همه اقوام و قوميت ها در كنار هم و به كار گرفتن همه آن ها در ساختار است و اين مبناي نگاه توسعه اي است.
صفوي با بيان اينكه در كشور هاي ديگر، چون سياستمداران بايد به رسانه پاسخگو باشند، به اتاق فكري قوي نياز دارند، بيان داشت: فضا در كشور ما گروهكي است؛ نه رقابتي و بر اين اساس من هيچوقت پاسخگوي اعمالم نيستم.
عضو هيات علمي دانشگاه شيراز افزود: برهمين اساس مدير ارشد استان بايد با برخورداري از نگاهي توسعه اي، ديدگاه هاي متحول كننده دنياي امروز را نيز بشناسد.
وي با تاكيد بر ضرورت برخورداري از درك تحولات توسعه اي در بعد جهاني، عنوان كرد: در دنياي امروز كسي درباره مدير بومي يا غير بومي حرف نمي زند و اين معيار يكي از ساده لوحانه ترين ملاك هايي است كه براي انتخاب مديران مطرح مي شود.
صفوي افزود: اينكه استانداري بومي باشد يا غيربومي اهميتي ندارد؛ چراكه در جهان امروز رؤسا در مناصب مختلف بعضا تا 20 سال رياست مي كنند و پس از آن، براي انتخاب جانشين آن مدير با توجه به درايت و تخصص تصميم گيري مي شود.
وي در همين زمينه اشاره كرد: در بسياري از كمپاني هاي بزرگ دنيا مديران را از كشور هاي مختلف و بر اساس سوابق، علم، سواد و تجربه بر مي گزينند، نه بر اساس محل زندگي يا تولد.
استاد دانشگاه شيراز ادامه داد: توجه به معيار بومي بودن يا نبودن در انتخاب استاندار دو ريشه دارد؛ يا اينقدر بي سواديم كه معناي اين منصب، كار و توسعه امروز را درك نمي كنيم يا مي فهميم اما منافع گروهي قومي و فردي را بر منافع جامعه ترجيح مي دهيم.
وي ادامه داد: بر اين اساس وقتي فردي تمايل دارد كسي از نزديكانش را بر سر كار بياورد كه بومي نيست، بر عنصر غيربومي بودن تاكيد مي كند و فردي كه مي خواهد نزديكانش در منطقه اي خاص را بر سر كار آورد، بر بومي بودن پاي مي فشارد.
صفوي تاكيد كرد: استاندار بايد بر اساس ملاك هاي لازم و ضروري توسعه و تحول گزينش شود؛ از همين رو، اگر قرار است تحول صورت گيرد، گروهك بازي فايده اي ندارد.
وي با اشاره به اهميت شناخت گوناگوني و تنوع قومي و مليتي در دنياي امروز، ابراز داشت: براي انتخاب مربي فوتبال در همه كشور ها به بررسي گزينه هاي واجد شرايط مي پردازيم و به تجارب جهاني نگاه مي كنيم؛ اما براي انتخاب استاندار ملاك بومي بودن يا نبودن در نظر مي گيريم.
تغيير مداوم استانداران كمر فارس را شكست
عضو هيات امناي دانشگاه شيراز با بيان اينكه تغيير پياپي استانداران در فارس كمر استان را شكسته است، گفت:در دولت يازدهم و دوازهم سه استاندار در فارس تغيير كرد، اين همه تغيير و تحول بايد متوقف شود چراكه زماني براي كار كردن باقي نمي گذارد.
صفوي خاطرنشان كرد: كساني كه در كشور جايگاه امنيتي دارند و در حوزه حفظ و تثبيت و سلامت نظام فعاليت مي كنند بيش از همه مراجع و سازمان ها كوتوله پروري و مديركشي مي كنند.
عضو هيات علمي دانشگاه شيراز راز موفقيت و توسعه استان را همدلي و خروج از تفرقه گراهي، نگاه گروهكي و خودمحورانه دانست و اظهار داشت: بايد پذيرفت جهان بر اساس مشاوره محوري مي چرخد.
وي برخورداري از تجربه در حوزه علم، اقتصاد و مديريت را از ويژگي هاي مدير ارشد استان برشمرد و گفت: ريشه مشكلات كشور در سوءمديريت است؛ بدين معنا كه اگر مديري واقعا مديريت و برنامه ريزي را بفهمد و بتواند با شاخص هايي سخن بگويد كه قابل ارزيابي و بررسي باشد موفق مي شود.
فارس در انتظار استاندار جديد
انتخاب استاندار فارس باتوجه به اهميت اين استان در منطقه و جايگاه خاص آن در جنوب كشور و نيز برخورداري از ظرفيت هاي توسعه اي فراوان اهميتي ويژه دارد؛ اين گروه از استادان دانشگاه ويژگي هاي لازم براي تعيين استاندار فارس را از منظر هاي مختلف برشمردند.
اسماعيل تبادار استاندار فارس در زمره 14 استاندار بازنشسته استانهاي كشور قرار گرفت كه در اجراي قانون منع بكارگيري بازنشستگان در مناصب مديريتي، 26 آبان ماه گذشته از اين سمت كناره گيري كرد و يداله رحماني با حكم وزير كشور سرپرست استانداري فارس شد.
در اين ميان، گزينش استاندار فارس كه دولت يازدهم و دوازدهم دستخوش سه تغيير شده است، از اهميتي ويژه برخوردار است؛ چرا كه فارس از استان هاي پهناور با تنوع قومي و مذهبي به شمار مي روند و از لحاظ استراتژيك جايگاهي ويژه در جنوب كشور و تعاملات بين المللي منطقه دارد.
تمركززدايي چالش مهم استاندار فارس
در ادامه اين ميزگرد، استاد اقتصاد و مدير بودجه و تشكيلات دانشگاه شيراز با بيان اينكه نهاده هاي ما به ستانده تبديل مي شود؛ اما ستانده ها به دستاورد بدل نشده است، گفت: استاندار بايد به توسعه مبتني بر برنامه معتقد باشد.
دكتر روح الله شهنازي خاطرنشان كرد: برنامه هاي توسعه اي در كشور بدون توجه به تعادل و توازن منطقه اي صورت مي گيرد و همين موضوع باعث تمركز شده است.
وي افزود: تمام فعاليت هاي اصلي كشور در تهران متمركز شده است؛ درحاليكه در جهان انواع پايتخت ها شناخته شده است كه در هر كشور به صورت جداگانه در ميان شهر هاي مختلف تقسيم شده است؛ از همين رو شاهد هستيم كه مسير مهاجرتي به سمت تهران است.
عضو هيات علمي دانشگاه شيراز عنوان كرد: همين نگاه متمركز توسعه در فارس با محوريت شيراز ديده مي شود و سبب شده روند حركتي از شهرستان ها به سمت شيراز باشد.
شهنازي اظهار داشت: اگر استاندار آينده فارس فكري براي حل اين معضل نكند در 20 سال آينده 80 درصد جمعيت استان در شيراز مستقر خواهد شد و از تخليه روستاها به سمت تخليه شهرهاي كوچك و كم جمعيت شدن شهرهاي متوسط خواهيم رفت؛ از همين رو سياست استاندار بايد ايجاد تعادل در توسعه منطقه باشد.
وي با بيان اينكه انتخاب مديران براساس ويژگي هاي مختلف و توانمندي ها بااهميت است، گفت: در نهايت آنچه باعث پيشرفت مي شود و اثرگذار است نظارت بيروني و شفافيت اطلاعات است؛ برهمين اساس يك تيم رسانه اي قوي بايد اين موارد را كنترل و بر آن نظارت كند.
استاد اقتصاد دانشگاه شيراز افزود: استفاده از ظرفيت رسانه ها و برخوداري از مشاوران آگاه در حوزه رسانه باعث مي شود هر جا مدير از مسير خارج شد و سياست هاي نادرستي اتخاذ كرد به مسير بازگردد؛ درغير اين صورت، مدير ممكن است كنترل بر اوضاع و انگيزه فعاليت را از دست دهد.
نگاه استاندار آينده به علم و فناوري
همچنين استاد مديريت آموزشي و مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه هاي استان فارس نيز در اين ميزگرد عنوان كرد: استاندار آينده بايد به افق علم و فناوري و نوآوري در استان نگاهي ويژه داشته باشد؛ چراكه فرصت ها در اين زمينه بسيار است، پتانسيل كافي وجود دارد و آينده علم و فناوري در فارس درخشان خواهد بود.
دكتر قاسم سليمي افزود: ايجاد ارتباط كارامد دانشگاه با صنعت و مساله يابي و همكاري دوجانبه اين دو گروه باعث مي شود در زمينه توسعه استان گامي رو به جلو برداشته شود؛ از همين رو، مديريت ارشد استان بايد به رابطه صنعت و دانشگاه نگاهي ويژه داشته باشد.
وي توجه جدي به نخبگان و مشاوره با آنان در تصميم سازي و تصميم گيري را از ويژگي هاي بسيار مهم استاندار دانست و ابراز داشت: مدير بايد بتواند پيش از تصميم گيري تصميم سازي كند تا زمينه تحول را فراهم آورد؛ چراكه تصميم سازي مبناي علمي دارد و از تصميم گيري مهم تر است.
سليمي با اشاره به پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته در زمينه ظرفيت هاي فارس و شيراز بيان كرد: بر اساس تحقيقات صورت گرفته فارس و شيراز ظرفيت تبديل شدن به هاب بين المللي علم فناوري و نوآوري را دارد؛ افزون بر اين ظرفيت توريسم علمي بسيار در ديده مي شود.
استاد مديريت آموزشي دانشگاه شيراز با تاكيد بر اينكه گردشگري علمي بسيار درآمدزاست، افزود: وقتي شيراز مهد ادبيات فارسي است، دانشجوي خارجي علاقه دارد حافظ را در كنار حافظيه بخواند و درك كند و اين تصنعي است كه بخواهد ادبيات اين مرز و بوم را در كشوري ديگر مطالعه كند، بنابراين ايجاد ظرفيت براي فعاليت هاي علمي مطابق با نياز هاي روز جهان گامي به سمت توسعه خواهد بود.
وي تاكيد كرد: استاندار آينده بايد بر تبديل فارس به هاب بين المللي تمركزي ويژه كند؛ چراكه در اين زمينه سابقه اي تاريخي داريم و شيراز از ديرباز با عنوان دارالعلم شناخته مي شده است. هم اكنون نيز بسياري از استان ها در اين زمينه ها فرصت آفريني كرده اند و پيشگام اند.
سليمي عنوان كرد: استاندار فارس بايد ثروت آفريني ازطريق اجراي سياست هاي توسعه علم و فناوري را در دستور كار قرار دهد و بستر همگرايي همه زيرنظام هاي آموزش عالي را با مركزيت و نگاه ويژه به دانشگاه شيراز فراهم آورد.
مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه هاي استان فارس همچنين توجه جدي به تربيت مديران و استفاده از آن ها در نهادهاي سياست گذاري علم و فناوري استان را ضروري خواند.
استاندار نبايد چند تخصصي باشد، بايد به چند تخصصي اعتقاد داشته باشد
وي افزود: هم افزايي مثلث وار دانشگاه شيراز، دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه صنعتي با همكاري نهادهايي همچون پارك علم و فناوري درراستاي كيفيت بخشي به حوزه نوآوري هاي علمي از ديگر نياز هاي مهم استان فارس به شمار مي رود.
وي همچنين ايمان به ديپلماسي علم و فناوري، به كارگيري مديران توسعه گرا و اعتماد به بخش خصوصي را از ديگر ملزومات توسعه و پيشرفت استان خواند.
سليمي با بيان اينكه اعتقاد ندارم استاندار آينده بايد چندتخصصي باشد، گفت: با وجود اين، او بايد به چندتخصصي بودن مديران استان باور داشته باشد و از دغدغه و تجربه كافي براي توسعه استان بهره گيرد؛ چرا كه بزرگي يك فرد در اين است كه از خرد جمعي استفاه كند.
تبديل تهديد به فرصت از ملزومات كاركرد استانداران
در ادامه اين ميزگرد تخصصي خبرگزاري جمهوري اسلامي، رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز در شماي كلي و تاريخي استان فارس چند نكته را شايان توجه دانست كه هم فرصت به شمار مي رود و هم اگر به درستي درك و هدايت نشود به تهديد بدل خواهد شد.
دكتر ابراهيم عباسي با بيان اينكه شكاف هاي قومي يكي از مهم ترين موضوعاتي است كه در فارس وجود دارد، گفت: با توجه به اين نكته چنانچه مديريت منازعات قومي در استان به درستي صورت نگيرد، به تهديد بدل مي شود؛ از سوي ديگر مي توان از اين مساله درراستاي همبستگي بهره جست و اين تهديد را به فرصت بدل كرد.
وي خاطرنشان كرد: جدل هاي ايلي- شهري كه همواره در تاريخ سياسي، اجتماعي و جامعه شناسي فارس وجود داشته است، در انتخاب مديران استاني و سياست گذاري ها تاثيرگذار بوده است.
عباسي با اشاره به صبغه تاريخي اين نزاع ها در دوران قاجار و پهلوي افزود: ايلات گوناگون فارس پس از انقلاب به سوي وحدت گام برداشتند؛ اما امروز نشانه هايي از منازعات بين آن ها در انتخاب مديران ديده مي شود.
اين پژوهشگر علوم سياسي از منظري ديگر به گوناگوني مذاهب در استان فارس نيز اشاره كرد و فارس را مامن اديان و اقليت هاي ديني مختلفي خواند كه اگر شرايط براي همگرايي آن ها فراهم شود، به وحدت مي انجامد و در غير اين صورت به بحران هاي سياسي دامن خواهد زد.
وي با بيان اينكه شكاف هاي مذهبي در برخي دوره هاي زماني باعث شد، گروه تكفيري داعش نيز از اين موقعيت سود جويد، گفت: مديريت ارشد استان بايد اين شكاف هاي مذهبي را بشناسد و در مسير توسعه از آن بهره گيرد.
عضو هيات علمي دانشگاه شيراز، توجه به خاندان علما در فارس را در زمره اولويت هاي اجتماعي و سياسي اين استان دانست و بيان داشت: در فارس چندين خاندان بزرگ از علماي برجسته زندگي مي كنند كه در دوره هاي زماني مختلف كمتر به سمت وحدت رفته اند و گاه از هم دور شده اند.
وي ادامه داد: استاندار فارس بايد با اين خانواده ها آشنا باشد و بتواند در مديريت استان توازن را در اين خاندان ها ايجاد كند تا باعث همگرايي و توسعه استان شود.
استاد علوم سياسي دانشگاه شيراز با بيان اينكه در دوران مشروطه 80 مجتهد برجسته در فارس زندگي مي كردند، گفت: در دوره پهلوي برخي از اين افراد حزب ايجاد كردند و در سرنوشت سياسي و اجتماعي استان دخيل شدند.
عباسي در اين ميان به خانواده شهيد دستغيب، خاندان آيت الله حائري و رباني شيرازي اشاره كرد كه از ديرباز نقش مهمي در مناسبات اجتماعي و سياسي استان بازي كرده اند و هم اكنون نيز بخشي از مسئوليت هاي استان را بر عهده دارند.
وي در ادامه شيراز را شهري بين المللي خواند كه به بياني بعد از تهران، يا بعد از اصفهان، دومين يا سومين شهر جهاني ايران است.
برخورداري از ديدگاه جهاني
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز متغير بين المللي بودن را يكي از شاخص هايي دانست كه مديريت عالي استان بايد به آن توجهي جدي داشته باشد تا بتواند از آن در مسير توسعه استان سود جويد.
او در اين ميان تاكيد كرد كه استاندار فارس بايد دستكم با چند زبان خارجي حداقل آشنايي را داشته باشد و چندين كشور را ديده باشد.
عباسي از منظري ديگر به جايگاه علمي فارس اشاره كرد و گفت: فارس از ديرباز معروف به دارالعلم بوده است و اين صفت به دليل وجود حوزه هاي مختلف علميه و مدارس گوناگون معتبر در دوره هاي مختلف تاريخي بدان داده شده است كه باعث حضور علما، نويسندگان و مورخان بزرگ بوده است.
وي اين شاخصه را معياري مهم براي انتخاب والي در گذشته دانست و تصريح كرد: در دوره قاجار مهم ترين و مجرب ترين افراد را براي والي گري فارس برمي گزيدند؛ زيرا از سويي محل زندگي علما و انديشمندان و كرسي درس آنان بود، از سوي ديگر ثروت بسياري داشت و مي توانست ماليات بسياري به مركز بفرستد و از منظري نيز منازعات بسياري در اين ناحيه شكل مي گرفته كه نياز به تدبيري ويژه داشت و از همين رو والي فارس را فرمانفرما مي ناميدند.
عباسي از چهره هاي برجسته تاريخ ايران به محمد مصدق و مهدي قلي خان هدايت اشاره كرد كه از والي گري فارس به مقام صدارت رسيدند.
وي از اين مبحث نتيجه گيري كرد كه فردي بايد در جايگاه استانداري فارس قرار گيرد كه بتواند جايگاه علمي، تاريخي، سياسي و اجتماعي فارس را بازيابي كند و به ساختار حاكميت نزديك باشد.
استاد علوم سياسي دانشگاه شيراز همچنين سهم دهي به زنان را در ساختار قدرت با توجه به نسبت زنان به مردان در جمعيت و فعاليت آنان در عرصه هاي مختلف جامعه مهم ارزيابي كرد و گفت: زنان در عرصه انتخاب شدن براي مديريت ارشد استان كمتر ديده شده اند و سهم آنان تاكنون در اين مقام صفر بوده است.
فارس ركورددار عزل و نصب استاندار در كشور
وي با اشاره به آمار و نمودار وزارت كشور كه در آن مي توان منحني انتخاب استانداران در دوران بعد از انقلاب را مشاهده كرد، گفت: اين نمودار نشان مي دهد مقام استاندار در كشور بيش از هر منصب ديگر دستخوش تغيير قرار گرفته است و در فارس بيش از هر استان ديگر رخ داده است.
عباسي افزود: اين تغييرات در كشور نيز حتي بيش از مقام وزارت و معاونت وزير رخ داده است و از آنجا كه استانداري از مناصب مهم و حتي در رديف وزارت و سفارت و نمايندگي است، فراواني اين تغييرات نشان از بي ثباتي مديريتي دارد.
اين پژوهشگر علوم سياسي همچنين علت عدم ارتقاي استانداران فارس و نيز گزينش نشدن استانداران از ميان چهره هاي برجسته ملي را نبودن آن ها در سطح مديريت و رياست در عرصه ملي دانست و اين موضوع را بسيار مهم ارزيابي كرد.
عباسي افزود: استاندار فارس بايد فردي باتجربه باشد و پيش از اين در عرصه هاي بزرگ تر تصميم گيرنده و تصميم ساز بوده باشد تا بتواند همه تجارب خود را براي پيشبرد اهداف استان به كار گيرد كه اين مهم در استان هايي همچون اصفهان، مازندان، تهران و خراسان رخ داده در فارس محقق نشده است.
وي ادامه داد: در فارس تنها سه استاندار به مقام معاونت وزير رسيده اند.
عباسي با توجه به آمار و اطلاعات تاكيد كرد:مديريت ارشد استان فارس بايد شخصيتي در سطح ملي با نگاه كلان ملي و بين المللي باشد تا بتواند بودجه مناسب را براي فارس تامين كند.
استاد علوم سياسي دانشگاه شيراز ابراز داشت: مديري موفق است كه منازعات و شكاف ها را دو حوزه هاي سياسي، امنيتي و قومي بشناسد و بتواند وراي باندها و جناح هاي سياسي حركت كند؛ همچنين در تعامل با دانشگاه و نهادهاي علمي باشد.
وي اظهار داشت: استانداران عمدتا به حوزه عمراني تكيه مي كنند؛ درحالي كه اين نگاه صرف براي مديريت فارس موفقيت آميز نيست؛ چراكه بايد ديدي فرهنگي و تاريخي نيز داشت تا بتوان تهديدات و منازعات سياسي را به درستي شناخت و شكاف ها را پر كرد.
عباسي ويژگي تيم سازي را از مهم ترين ويژگي هاي استاندار فارس دانست و تصريح كرد: مدير ارشد استان اگر در سطح ملي باشد، مي تواند بهتر در مركز تيم سازي كند و اهرم هايي كارامد در پايتخت داشته باشد كه بتوانند تعاملي مناسب با دولت برقرار كند و اين ضعف تاكنون در فارس مشاهده شده است.
وي همچنين براي فارس قائل به ديپلماسي منطقه اي شد و آن را بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود: در دوره هاي مختلف تاريخي، ديپلماسي منطقه اي حوزه خليج فارس به فارس محول شده بود و كشور هاي حاشيه خليج فارس از طريق استاندار فارس با دولت ارتباط برقرار مي كردند؛ بنابراين استاندار بايد بتواند ديپلماسي منطقه اي را احيا كند.
عباسي در ادامه گفت: مديريت ارشد استان بايد مردمي باشد؛ اما پوپوليست و عوام فريب نباشد، تشكيلاتي باشد اما سياسي صرف نباشد و در سطح ملي و بين المللي به مسائل اشراف و از آن ها شناخت داشته باشد.
منبع خبر:
ايرنا
   تاریخ: ۱۱:۳۴ - ۱۰/۰۹/۱۳۹۷   بازدید: ۴۲۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)