روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

٢٧٠ مدخل دانشنامه حافظ به قلم نويسندگان شيراز نگاشته شد
 
استاد ادبيات دانشگاه شيراز با اشاره به تدوين كتاب دانشنامه حافظ و حافظ ‌پژوهي با ‌همكاري مركز حافظ ‌شناسي اعلام كرد: ٢٧٠ مدخل از اين دانشنامه را پژوهشگران شيرازي نوشته‌اند كه مقاله‌هايي بسيار روشمند و مفيدي را در بر مي‌گيرد.
به گزارش ايرنا، دكتر كاووس حسنلي يكشنبه 9 دي در نشست نقد و بررسي دانشنامه حافظ و حافظ پژوهي در دانشكده علوم دانشگاه شيراز برگزار شد، افزود: چاپ اين دو اثر به سرويراستاري بهاءالدين خرمشاهي و نيز اين كيمياي هستي به قلم محمّدرضا شفيعي كدكني را دو اتفاق مهم و خوشايند سال ٩٧ در زمينه حافظ پژوهي برشمرد.
رئيس مركز حافظ شناسي ارائه مطالب تثبيت شده علمي و پرهيز از درج نظرات سليقه اي و ذوقي را از اصول نگارش مدخل در دانشنامه خواند و اظهار داشت: با وجود منحصر به فرد بودن اين دانشنامه، عدول از اين معيارها در برخي مقاله هاي آن ديده مي شود.
دانشنامه حافظ متعهدانه نوشته شده است
در اين نشست مدير انجمن دوستداران حافظ با بيان اينكه دانشنامه حافظ با تمام كاستي هايش، بيشتر پرسش هاي حافظ پژوهان را در سطوح مختلف پاسخ مي دهد، بيان كرد: اين كتاب اشكال هايي دارد اما متعهدانه و محققانه نوشته شده است.
منصور پايمرد با انتقاد از روش انتخاب مدخل ها، جاي بعضي مقاله ها و مدخل ها را در اين دانشنامه خالي دانست و گفت: بخشي از مطالب دانشنامه به دليل روشمند نبودن تكرار شده، حال آنكه با انتخاب روش مناسب مي شد از حجم دانشنامه كم كرد.
وي تكرار محتوايي دانشنامه، پيروي نكردن از شيوها ي هماهنگ در مدخل نويسي و اطلاعات اضافي و غيرمرتبط در معرفي نويسندگان و تطويل كلام در برخي مدخل ها و استفاده از منابع دست سوم را از ديگر عيب هاي اين دانشنامه برشمرد.
در اين نشست جانشين رئيس مركز حافظ شناسي و پژوهشگر دوره ي پسادكتري اين مركز با تاكيد بر اهميت و دشواري هاي دانشنامه نگاري عنوان كرد: نگارش اين دانشنامه از سه سال پيش آغاز شده است.
رضا رستگاري تدوين دانشنامه حافظ را امري ضروري خواند و ابراز اميدواري كرد پرونده دانشنامه حافظ بسته نشود تا با استدراك مدخل هاي افتاده، الحاق مطالب لازم به مقالات و ويرايش هاي بعدي، نقايص دانشنامه اصلاح شود و به كمال برسد.
وي با اشاره به تنوع و گستردگي مطالب در اشعار حافظ گفت: ديوان حافظ تبلور تاريخ و فرهنگ ايراني است و اشارات تاريخي و اصطلاحات علمي بسيار در اشعار او ديده مي شود. تنظيم اين گونه مقالات در دانشنامه حافظ با ديگر دانشنامه ها متفاوت است، زيرا بايد با رويكرد حافظ محور نگاشته شود.
تنظيم 200 دانشنامه تا سال 88
همچنين فرزانه معيني يكي از همكاران و نويسندگان مدخل هاي دانشنامه حافظ و حافظ پژوهي با استناد سايت بنياد دانشنامه نگاري گفت: تا سال 88 تعداد 200 دانشنامه در كشور نگاشته شده است.
او با توجه به زمان بر و دقيق بودن كار تدوين دانشنامه اين آمار را تأمل برانگيز خواند و با توجه به تنوع موضوع اين دويست دانشنامه، تدوين دانشنامه اي در پيوند با حافظ و حافظ پژوهي را كه يكي از عرصه هاي مهم مطالعه و پژوهش ادبي است، ضروري خواند.
معيني گستردگي موضوع و محتواي مدخل هاي دانشنامه را يكي از امتيازهاي آن دانست اما نبود نمايه و فهرستي كه اين تنوّع و فراواني را بازنمايد، از ضعف هاي اين اثر خواند.
وي درباره نابساماني منابع برخي مقاله ها و تكرار محتوايي دانشنامه و ضرورت بازنگري آن سخن گفت و افزود: بيان اين انتقادها و كاستي ها از ارزش و اهميت دانشنامه نمي كاهد.
منبع خبر:
ايرنا
   تاریخ: ۱۲:۱۴ - ۱۰/۱۰/۱۳۹۷   بازدید: ۲۶۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)