روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

ايده اروپاي قدرتمند از مسير همكاري با ايران مي گذرد
 
عضو هيات علمي دانشگاه شيراز با اشاره به تقاضاي روزافزون جهاني به منابع انرژي، تحقق ايده كشورهاي اروپايي براي تبديل به اتحاديه اي قدرتمند را در گروي حفظ امنيت انرژي دانست كه از مسير همكاري با ايران مي گذرد.
دكتر سيد علي اكبر صفوي در گفت و گو با ايرنا افزود: به دنبال سياست هاي يكجانبه گرايانه آمريكا و رفتارهاي ناخوشايند اين كشور براي جداسازي راه خود از اروپا در مورد كشورمان، ايران و اروپا به دنبال همكاري هاي پايدارتري هستند و اين موضوع مي تواند به شكل گيري اروپايي قوي تر منجر شود.
مسئول كميته بين الملل انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران گفت: براساس بخشي از سياست انحصارزدايي اروپا، ايران ظرفيت لازم را براي كاهش وابستگي انرژي اروپا به روسيه دارد؛ با اين حال، سياست هاي فعلي دولت ايالات متحده عليه ايران براي امنيت انرژي اتحاديه اروپا زيان آور است.
صفوي افزود: افزايش تقاضاي جهاني انرژي، نگراني در مورد امنيت انرژي مانند دسترسي به سوخت هاي فسيلي و وابستگي به آنها، مسائل زيست محيطي گلخانه اي، بحث هاي مربوط به آينده سوخت هاي فسيلي را موجب شده است.
استاد مهندسي برق دانشگاه شيراز با بيان اينكه اروپا قصد دارد اطمينان دهد كه شهروندان و كسب و كارهاي آنها، به منابع قابل قبول انرژي، با قيمت مناسب، در آينده قابل پيش بيني دسترسي دارند، گفت: دو مساله جديد وجود دارد كه انرژي مورد نياز را مورد سوال قرار مي دهد: اول، تغييرات اقليمي جهاني و دوم، تحول عميق در بازار انرژي، پيامدهاي رشد شديد تقاضا و از سوي ديگر، اينكه ذخاير نفت و گاز باقيمانده در مناطق سياسي بعضا ناپايدار متمركز شده است.
هماهنگ كننده بخش ايران در شبكه دانشگاهي اروپا و آسيا همچنين گفت: بر اساس اظهار آژانس بين المللي انرژي، 95 درصد از اقتصاد جهاني تحت تاثير تصميمات 5 يا 6 كشور در خاورميانه است از همين رو، بررسي طرح مشترك جامع اتحاديه اروپا (JCPOA) و تاثيرات احتمالي بر امنيت انرژي منطقه اي و محاسبه شاخص امنيت انرژي براي اقتصادهاي انتخاب شده در اتحاديه اروپا در دوره 1980-2014 در تحقيقات مختلفي مورد توجه قرار گرفته است.
صفوي ادامه داد: علاوه بر اين، نقش ايران در امنيت انرژي در سطح منطقه اي و جهاني توسط چندين موسسه تحقيقاتي اروپا آسيايي و نيز ايالات متحده در پژوهش هاي گوناگون بررسي شده است.
تقاضاي انرژي دو برابر مي شود
اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از اين گفت و گو اظهار داشت: با توسعه صنعتي مداوم در اروپا و آسيا و همچنين ديدگاه اروپا براي جايگزيني انرژي هسته اي، تقاضاي انرژي افزايش مي يابد و در چند دهه آينده تقريبا دو برابر خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه تقاضاي عمده در آسيا از چين و هند خواهد بود، اظهار داشت: از آنجا كه منابع انرژي تجديدپذير به اندازه كافي براي تامين تقاضا موجود نخواهد بود، نفت و گاز و ساير سوخت هاي فسيلي به مثابه بخش مهمي از منابع تامين انرژي براي سه دهه آينده باقي خواهند ماند؛ از سوي ديگر، اروپا و آسيا به دنبال منابع انرژي قابل اعتماد درازمدت براي رشد پايدار هستند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شيراز، قفقاز و ايران را به منزله منابع اصلي و مسيرهاي انتقال انرژي به اروپا و آسيا دانست و بر نقش كليدي اين دو، در پل ارتباطي اروپا و آسيا تاكيد كرد.
وي افزود: موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد ايران بين درياي خزر و خليج فارس هنوز بسيار مهم است و اين فرصت ها را مي توان با ارزيابي واقعي از وضعيت موجود مورد استفاده قرار داد و بر مبناي منافع ملي ملتهاي عرضه كننده و مصرف كننده اقدام كرد.
صفوي با اشاره وضعيت نامطلوب عرضه انرژي در اروپا به دليل درگيري روسيه و اوكراين، خاطرنشان كرد: در اين شرايط ايران و قفقاز به عنوان عرضه كننده هاي انرژي قابل اعتماد جايگزين براي اروپا محسوب مي شوند؛ چراكه آلمان، ايتاليا، انگليس و فرانسه از جمله كشورهاي اروپايي هستند كه عضو G-7 هستند و به عنوان مهمترين اقتصاد در نظر گرفته مي شوند. آنها همچنين بزرگترين وارد كننده گاز طبيعي بوده اند.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به درگيري هاي قفقاز و اختلاف بين ايران و آمريكا، بايد به دنبال تامين انرژي متعادل براي همه كشورها در منطقه باشيم.
صفوي با بيان اينكه هر بي ثباتي سياسي، رقابت بر سر منابع انرژي يا موقعيت غالب يكي بر ديگري در منطقه ممكن است منجر به وضعيت ناپايدار در منطقه شود، بر ضرورت همكاري هاي امنيتي و اعمال آن از سوي همه طرفها تاكيد كرد؛ چراكه در غير اين صورت وضعيت بي ثباتي ظاهر خواهد شد.
هماهنگ كننده بخش ايران در شبكه دانشگاهي اروپا و آسيا انزواي سياسي و اقتصادي ايران و محدوديت هاي اعمال شده در زمينه توسعه ميدان نفت و گاز را عاملي مخرب در امنيت انرژي جهاني عنوان كرد.
وي بيان داشت: تركيبي از منابع ايران و قفقاز را مي توان به عنوان يك راهرو انرژي به اروپا در نظر گرفت كه مي تواند راه حلي مناسب براي افزايش امنيت انرژي در اروپا باشد؛ با اين حال، تغييرات اخير در سياست ايالات متحده نسبت به ايران براي امنيت انرژي اتحاديه اروپا مضر است.
افق تقاضا به منابع انرژي
صفوي با توجه به انقلاب چهارم صنعتي كه عمدتا مبتني بر برق و هوش مصنوعي است، ميزان انرژي پيش بيني شده از سال 2017 تا سال 2050 را با افزايشي 90درصدي همراه دانست و گفت: تا سال 2050 ميزان نياز به انرژي خورشيدي از دو درصد در سال 2017 به 21درصد خواهد رسيد، ميزان نياز به انرژي بادي از پنج درصد در سال 2017 به 13درصد رشد خواهد كرد.
وي افزود: از سوي ديگر ميزان نياز به انرژي آن از 16 درصد در سال 2017 به 13درصد كاهش مي يابد، همين اتفاق براي ميزان نياز به انرژي گاز خواهد افتاد كه از 24درصد در سال 2017 به 18درصد كاهش خواهد يافت؛ همچنين ميزان نياز به انرژي ذغال سنگ و نفت نيز از 40درصد در سال 2017 به 13 درصد در سال 2050 مي رسد.
شرايط توليد برق در ايران
مسئول كميته بين الملل انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران با بيان اينكه انرژي خورشيدي يكي از منابع مهم انرژي تجديد پذير است، گفت: مقدار تابش خورشيد در نقاط مختلف جهان متغير است و مطالعات نشان مي دهد كه استفاده از انرژي خورشيدي در ايران مناسب است و مي تواند بخشي از انرژي مورد نياز كشور را تامين كند.
صفوي افزود: ايران كشوري است كه طبق نظر كارشناسان با 300 روز آفتابي و متوسط تابش 4.5 تا 5.5 كيلووات ساعت بر هر مترمربع در روز، ظرفيت بسياري در توليد انرژي خورشيدي دارد.
وي با توجه به اظهارات برخي كارشناسان حوزه انرژي خورشيدي، اذعان كرد: درصورتي كه مناطق بياباني ايران مجهز شود، قادر به تامين انرژي در مناطق وسيعي خواهد بود و با توجه به مطالعات صورت گرفته در آلمان، در مساحتي بيش از دو هزار كيلومتر مربع، امكان نصب تجهيزات توليد بيش از 60هزار مگاوات خورشيدي وجود دارد.
انرژي باد در ايران
اين استاد دانشگاه همچنين گفت: ايران از مناطق كوهستاني مناسبي برخوردار است و پس از راه اندازي برخي مزارع بادي، به نظر مي رسد زمينه خوبي براي افزايش استفاده از توربين هاي بادي وجود دارد.
عضو هيات امناي دانشگاه شيراز گفت: اين ظرفيت نشان دهنده توانايي قابل توجه كشور براي ساخت نيروگاه هاي بادي و همچنين بهره وري خوب در هزينه سرمايه گذاري در صنعت انرژي باد است.
وي تاكيد كرد: باوجود رتبه بندي بالاي ذخاير گاز و نفت، ايران ظرفيت پالايش قابل توجهي ندارد و اين مساله نشان دهنده پتانسيل بسيار ايران براي سرمايه گذاري در صنايع انرژي ايران است كه بازار بزرگي را از جنبه هاي مختلف دربر خواهد گرفت.
منبع خبر:
ايرنا
   تاریخ: ۱۲:۲۱ - ۱۰/۱۰/۱۳۹۷   بازدید: ۲۶۴

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)