روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

برگزاري نشست تخصصي هويت ايرانيان در دانشگاه شيراز
 
دومين پيش نشست همايش «هويت ايرانيان» با عنوان نشست تخصصي «هويت ايرانيان» توسط بخش علوم سياسي دانشگاه شيراز با ارائه اساتيد بخش تاريخ و علوم سياسي دانشگاه شيراز و دكتر موسي نجفي استاد علوم سياسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با همكاري «مركز تبيين انديشه هاي آيت الله خامنه اي، انجمن علمي بخش علوم سياسي در سالن آمفي تئاتر دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه برگزار شد.
در ابتداي اين نشست، دكتر شكرالله خاكرند، دبير همايش «هويت ايرانيان» به بيان ضرورت تعريف و اجراي پروژه هويت ايرانيان پرداختند. دبير همايش هويت ايرانيان پروژه هويت ايرانيان را شامل هفت كميته علمي با عناوين تاريخ و هويت، زبان و هويت، سياست و هويت، دين و هويت، تربيت و هويت، هنر و هويت، دانشجو و هويت معرفي كردند. دبير همايش «هويت ايرانيان» چشم انداز هر كميته تخصصي هويت را در سال تحصيلي فعلي حداقل دو نشست تخصصي و پنج سخنراني، مناظره و كرسي هاي آزادانديشي دانستند كه ثمرات علمي و پژوهشي آن ها در همايش هويت ايرانيان عرضه خواهد شد. دكتر خاكرند همچنين از تصميماني در جهت حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري در موضوع هويت خبر دادند و تشكيل كتابخانه مجازي هويت را گامي در معرفي كتاب ها، مقالات و پايان نامه ها در موضوع هويت در كشور دانستند.
دومين سخنران اين نشست دكتر موسي نجفي استاد تمام پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بودند. آقاي دكتر نجفي اظهار نمودند كه در كشور ايران قوم هاي مختلفي در سرزمين داريم لذا با هويت قومي، ملي و جهاني روبرو هستيم و بايد يك نظريه همه مفاهيم در خود جاي دهد. در ادامه آقاي دكتر نجفي عصر حاضر را عصر جهاني شدن و جهاني سازي دانستند كه غرب به دنبال تحميل فرهنگ خود هستند. دكتر نجفي اظهار نمودند كه وقتي از بحث جهاني صحبت مي كنيم بايد بدانيم نسبت ما با جهاني شدن چيست؟ و نسبت ما ايراني ها با جهاني سازي غرب چيست؟ اين ها پرسشي بنيادي است كه همه با آن سروكار داريم. و براي پاسخ به اين سؤالات ابتدا بايد بدانيم كي هستيم و چه مي خواهيم ؟
اين استاد علوم سياسي در ادامه به چهار تهاجم نظامي و فرهنگي به كشور در ادوار تاريخي اشاره نمودند كه كشور ما را با چهار بحران هلني، عربي، مغولي و غربي روبرو كرده است. ايشان دو بحران هلني و مغولي ازلحاظ آسيب فرهنگي ضعيف دانستند كه ايدئولوژيك نبودند اما تهاجم عربي و غربي را ازلحاظ فرهنگي عميق معرفي نمودند. به گفته ايشان ايرانيان در بحران عربي اسلام را به ذات خودشان راه دادند و بعد از تشيع در ذات خود نهادينه كردند . دكتر نجفي در پايان ، هويت شيعي، هويت زباني و هويت باستاني را سه هويت در جامعه امروز دانستند كه بحث حذف يكي از آن ها نيست، بلكه ترتيب اهميت آن ها مهم است.
سومين سخنران اين نشست دكتر احمد فضلي نژاد دانشيار بخش تاريخ دانشگاه شيراز بودند.
دكتر فضلي نژاد آگاهي ايران توسط يوناني ها را از دو منظر 1-فلسفه يوناني و فضاي فلسفي يونان باستان 2- تأثير تحولات معاصر ايران دانستند. نمايندگان اول فيلسوفاني چون سقراط ، افلاطون و گزنفون بودند كه نگاه اين فلاسفه با سياسيون يوناني متفاوت بوده است .
ايشان اظهار داشتند كه افلاطون در آثارش به صراحت از ايرانيان صحبت مي كند و اين بازتاب كشورداري ايراني در آثار سقراط و افلاطون بي جهت نيست. منظر ديگر حاصل جنگ هاي ايرانيان با يونانيان است و جنگ ها آگاهي زيادي در مورد ايران به يوناني ها داد. و نخستين بار در اين جنگ ها واژه «بربر» براي ايرانيان به كاربرد شد. البته ابتدا اين واژه به عنوان غير يوناني تعبير مي شد كه «بربر» به مرور به مفهوم «ديگري» به نام دشمن براي يونان تبديل شد. ايشان روميان را ميراث بر يونانيان در به كارگيري مفهوم ديگري براي ايران دانستند و در قالب همين ديدگاه ايرانيان را شرقي دانستند كه بعد از سقوط روم و در قرون وسطي آگاهي اروپا از ايران كاهش مي يابد .
دكتر فضلي نژاد رنسانس را نقطه عطفي در شناخت ايران دانستند كه غربيان ديدگاه فلسفي را در شناخت ايران انتخاب كردند و متذكر شدند كه اين نگاه به عصر روشنگري هم منتقل شد و در دوران استعمار غرب نگاه تمدني به ايران داشت.
آخرين سخنران اين نشست دكتر ابراهيم عباسي استاد بخش علوم سياسي دانشگاه شيراز بودند كه با طرح اين سؤال كه چرا صفويه مركز ثقل هويت براي ما ايرانيان است، سخنان خود را آغاز نمودند.
ايشان اظهار نمودند كه سلطنت ايراني در دوره صفوي با نظام شيعي تناسب پيدا مي كند و اين حكومت همان احساس جمعي ايرانيان است. دكتر عباسي در ادامه صفويه را مركز ثقل هويت ما ايرانيان ، الگوي حكمراني در بحث امنيت ، سياست خارجي و تجارت دانستند. صفويه جايگاهي مهم در هويت امروز ما ايرانيان و حتي در بينش سياسي در خاورميانه در عصر حاضر دارد.
همچنين در ادامه در بخش علوم سياسي و بخش تاريخ نشست هاي جداگانه در قالب پرسش پاسخ در مورد نظريه تكوين و تكون هويت ملي ايرانيان با حضور دكتر موسي نجفي برگزار شد.
   تاریخ: ۱۲:۳۶ - ۱۰/۱۰/۱۳۹۷   بازدید: ۳۶۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)