روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

دانشگاه شيراز ميزبان همايش ملي ادبيات كودك و نوجوان
 
هفتمين همايش ملي ادبيات كودك و نوجوان، به همت مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز در تالار علامه جعفري برگزار شد.
در اين همايش كه با موضوع نقد و نظريه در ادبيات كودك و نوجوان برگزار گرديد، ده ها نفر از اساتيد زبان و ادبيات فارسي، ادبيات انگليسي، فلسفه ي تعليم و تربيت و جمعي از دانشجويان و دانش آموختگان گرايش ادبيات كودك و نوجوان و همچنين مربيان كانون پرورش فكري و آموزش و پرورش حضور يافتند.
در مراسم افتتاحيه ي اين همايش ، نخست دكتر همتي نژاد مدير پژوهشي دانشگاه شيراز، براي خوشامدگي به جايگاه رفت و سپس، دكتر حاجياني، رئيس دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز، به خواندن متن پيام دكتر نادگران، رئيس دانشگاه شيراز پرداخت. در پيام دكتر نادگران آمده است:
زبان وادب فارسي يكي از ارزشمندترين و گران بهاترين ثروت هاي اين مرز و بوم است و اهميت و ضرورت توجه به آن بر همگان آشكار است. ايرانيان با داشتن پشتوانه اي غني و بي همتا از آثار ادبي به خود مي بالند و شاعران و نويسندگان نامدار و هنرمند را مايه ي فخر و مباهات خويش مي دانند. در ذهن و باور جهانيان، نام ايران و ايراني با شعر و ادب گره خورده و مايه ي شكوه و اعتبار و آبرومندي شده است.
دكتر نادگران در پيام خود، هماهنگي و همسويي پژوهش هاي علمي با نيازهاي روز جامعه را ، از ويژگي هاي شايسته ي يك جامعه ي پيشرفته و پوياست دانسته و افزوده است: امروزه در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران نيز، بر اين همسويي و همراهي تاكيد بسيار مي گردد؛ اما با وجود اين همه پافشاري و عليرغم اين همه بايستگي، هنوز جاي بسياري از رشته هاي آموزشي و شاخه هاي پژوهشي در مراكز علمي ما خالي مانده است. مطالعات رسمي ادبيات كودك و نوجوان ازجمله ي همين دانش هاست كه تا حدود يك دهه پيش، جاي خالي آن در وزارت علوم كشور، كاملا محسوس بود؛ دانشگاه شيراز اما، مفتخر است كه با بهره مندي از استاداني صاحب نام و متخصص، در تاسيس اين گرايش پيشگام بوده است و خوشبختانه با تأسيس گرايش ادبيات كودك و نوجوان در دانشگاه شيراز و همكاري ارزشمند دو دانشكده ي ادبيات و علوم انساني و روان شناسي و علوم تربيتي در مركز مطالعات ادبيات كودك، اين دانشگاه توانسته است كارشناسان و متخصصاني به عرصه ي ادبيات كودك و نوجوان ايران بيفزايد كه حضور و فعاليتشان به اين ميدان علمي و ادبي، رونق و طراوتي ويژه مي بخشد.
در ادامه مراسم افتتاحيه، دكتر سعيد حسام پور، مدير مركز مطالعات ادبيات كودك و دبير علمي هفتمين همايش ملي ادبيات كودك و نوجوان، به سخنراني پرداخت.
وي با اين مقدمه كه: ادبيات كودك دانشگاهي در ايران، توانسته است در حدود چهارده سال زندگي خود، گام هاي محكم و تأثيرگذاري بردارد، گفت: مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز در جايگاه طراح دانشگاهي شدن ادبيات كودك ايران، از آغاز با هدف ژرفابخشيدن به فعاليت هاي علمي كوشيده است و در اين راستا اقدامات چون: برگزاري هم انديشي ها و نشست هاي علمي- تخصصي و ملي و بين المللي، راه اندازي گرايش كارشناسي ارشد ادبيات كودك، تاسيس مجله ي مطالعات ادبيات كودك، اجراي طرح هاي پژوهشي بنيادي و الويت دار، برگزاري جشنواره هاي گوناگون و تاسيس كتابخانه تخصصي ادبيات كودك را در كارنامه ي خود ثبت نموده است.
دكتر حسام پور، گام ديگر مركز مطالعات ادبيات كودك، براي پرورش نيروهاي متخصص را تشكيل گروه هاي تخصصي مانند گروه كتاب هاي تصويري، گروه رمان نوجوان، گروه شعر كودك و نوجوان، گروه ترجمه، گروه بازنگاري و گروه تئاترو سينماي كودك و نوجوان برشمرد.
دبير علمي هفتمين همايش ملي ادبيات كودك و نوجوان، درخصوص مقالات اين همايش نيز گفت: با وجود زمان اندك، ۷۰ چكيده تا آغاز سال 98 به دبيرخانه ارسال شد و شوراي علمي همايش، پس از بررسي چكيده ها، 46 چكيده را از ميان چكيده هاي دريافتي برگزيد. از ميان مقاله هاي ارسال شده به دبيرخانه ي همايش، 28 مقاله براي ارائه به صورت سخنراني در همايش و ۱۰مقاله به صورت پوستر انتخاب شده است.
وي افزود: در يك نگاه آماري مي توان چنين دريافت كه توجه بيش از 60 درصد نويسندگان مقاله هاي اين همايش به ''رمان نوجوان'' و ''كتاب هاي تصويري'' بوده است؛ بررسي اين موضوع نياز به درنگ بيش تر دارد و شايد بتوان آن را در يك نشست تخصصي و ميزگرد واكاويد.
دكتر حسام پور تاسيس مقطع دكتري ادبيات كودك و نوجوان را براي دانش آموختگان گرايش، يكي از دغدغه هاي بزرگ مركز مطالعات ادبيات كودك برشمرد و افزود: جلوگيري از مجوز راه اندازي اين گرايش در دانشگاه هاي كم اعتبار و بدون نيروهاي انساني متخصص و همچنين برگزاري همايش هايي در پيوند با ادبيات كودك و نوجوان از سوي برخي دانشگاه ها و گاه مراكز غيرمعتبر كه در فهرست بلندبالاي شوراي علمي آن ها هيچ نام آشنا و متخصصي در گستره ي ادبيات كودك ديده نمي شود، از ديگر دغدغه هاي مركز مطالعات ادبيات كودك است.
   تاریخ: ۱۳:۳۹ - ۱۴/۰۲/۱۳۹۸   بازدید: ۷۶۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)