روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بازديد رئيس دانشگاه شيراز از عمليات بهسازي و نوسازي خوابگاه هاي دانشجويي
 
دكتر حميد نادگران، رئيس دانشگاه شيراز به همراه دكتر ستايش، معاون اداري مالي و سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه شيراز از عمليات بهسازي و نوسازي خوابگاه هاي دانشجويي بازديد كردند و از نزديك در جريان پيشرفت كارها قرار گرفتند.
خوابگاه پسرانه ي شهيد مفتح(ره) واقع در پرديس ارم، خوابگاه دانشجويي دانشكده كشاورزي و دامپزشكي ، خوابگاه دخترانه پرديس ارم، ولايت و زند و همچنين غذاخوري هاي مركزي و ارم از جمله ي مكان هاي دانشجويي دانشگاه شيراز هستند كه هم اكنون درحال بازسازي است.
به گفته دكتر سيد مجتبي واعظي، معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه شيراز، اين اقدامات با هزينه اي بالغ بر 40 ميليارد ريال اجرا مي شود.
وي اظهار داشت : خوابگاه پسرانه ي شهيد مفتح (ره) بزرگترين خوابگاه دانشجويي كشور است و از آنجا كه تعطيلي كامل اين خوابگاه امكان پذير نيست؛ لذا بازسازي اين خوابگاه 2 هزار نفري به صورت مرحله اي اجرا مي شود.
دكتر واعظي گفت : در مرحله نخست، بلوك A خوابگاه شهيد مفتح نوسازي خواهد شد و مدت زمان اجراي اين فاز يك سال پيش بيني شده است.
   تاریخ: ۱۴:۴۵ - ۲۷/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۱۰۰۲

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)