دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

اختتاميه پنجاهمين كنفرانس رياضي ايران در دانشگاه شيراز
 
آيين اختتاميه پنجاهمين كنفرانس رياضي ايران با حضور اساتيد ، دانشجويان و پژوهشگراني از سراسر كشور در تالار حكمت دانشگاه شيراز برگزار شد.
دكتر عليرضا نعمت اللهي ، رئيس دانشكده علوم انشگاه شيراز در اين آيين اظهار اميدواري كرد : برگزاركنندگان كنفرانس به اهداف خود به ويژه ايجاد ارتباط بين پژوهشگران و آشنا نمودن آنان با پيشرفت هاي جديد در زمينه هاي مختلف رياضيات ، دست يافته باشند.
وي تصريح كرد: همه صاحب نظران اذعان دارند كه حال اين روزهاي رياضيات در كشور ما ناخوش است. گرايش بي حد و حصر دانش آموزان دوره متوسطه به علوم تجربي، بي توجهي به بازار كار و وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان علوم رياضي به اين معضل دامن زده است.
دكتر نعمت اللهي ادامه داد: برگزاري كنفرانس ها، سمينارها و كارگاه هايي از اين دست با اهداف آشنايي و افزايش سطح آگاهي جامعه از قدرت و نفوذ رياضيات در جنبه هاي مختلف، مي تواند به حل اين معضل كمك كند.
دكتر فرشيد عبداللهي ، دبير پنجاهمين كنفرانس رياضي ايران هم در اين آيين، بيانيه پاياني را قرائت كرد.
در اين بيانيه ، از ارزيابي يكسان فعاليت هاي پژوهشي انتقاد شده و آمده است : ارزيابي يكسان فعاليت هاي پژوهشي بدون در نظر گرفتن تفاوت ماهيت رشته ها مورد تاييد نيست و ما معتقديم آسيب فراواني به كيفيت پژوهشي رياضي وارد آورده و مي آورد.
در بخش ديگري از بيانيه پاياني پنجاهمين كنفرانس رياضي ايران ، از مبهم بودن آينده شغلي دانش آموختگان رشته رياضي، افزايش بي رويه مراكز آموزش عالي دانشگاهي و نامناسب بودن آزمون هاي پذيرش دانشجو ؛ به عنوان ريشه هاي بي علاقگي به علوم پايه، به ويژه رياضيات نام برده شده است.
گفتني است پنجاهمين كنفرانس رياضي ايران شهريور ماه امسال با حضور تعداد كثيري از پيشكسوتان، صاحب نظران و پژوهشگران جامعه علمي رياضي كشور، در دانشگاه شيراز برگزار شد.
در اين كنفرانس، علاوه بر سخنراني هاي تخصصي، سه ميزگرد با عناوين راه هاي اعتلاي رياضي در كشور، رياضي و نقش آن در دانشگاه نسل سوم و زنان در رياضيات و صنعت برگزار شد.
همچنين نكوداشت استاد دكتر بهبوديان و مرحوم استاد دكتر منوچهر وصال با حمايت و مشاركت بنياد نخبگان فارس اجرا گرديد.
از ديگر برنامه هاي اين كنفرانس برگزاري بزرگداشت نيم قرن فعاليت انجمن رياضي ايران بود.
   تاریخ: ۱۱:۵۵ - ۱۲/۰۶/۱۳۹۸   بازدید: ۱۳۸۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)