دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

سعدي در سيدني؛ سخنراني استاد دانشگاه شيراز در استراليا
 
سخنراني دكتر كاووس حسن لي استاد دانشگاه شيراز و مدير مركز حافظ شناسي و كرسي پژوهشي حافظ در سيدني استراليا، با عنوان «سعدي در نمايي نزديك تر» برگزار شد.
دكتر حسن لي در اين نشست به بررسي پيوند مفاهيم اجتماعي و بيان هنري در كلام سعدي پرداخت و با سنجش شعر و نثر سعدي بر اين ويژگي از سخن سعدي تاكيد كرد كه معنا و صورت در آثار مختلف سعدي همدوش همند و همگام با هم پيش مي روند.
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز گفت: سعدي هم براي خود مسووليت اجتماعي قائل است و هم تعهد هنري. هم به چه چيز گفتن مي انديشد و هم به چگونه گفتن. اما آنچه باعث شده سخن او ماندگار شود و رنگ جاودانگي بگيرد، جادوي هنر است. اگر سعدي انديشه ها و آموزه هاي خود را با زباني هنري نمي گفت و در ريختي هنري نمي ريخت، زبان به زبان نمي چرخيد و نسل به نسل بازگفته نمي شد. شگردهاي هنري سعدي در تركيب كلام، به گونه اي ست كه نثرش به زيبايي شعر و شعرش به شيوايي نثر رخ مي نمايد و دل مي برد.
دكتر حسن لي در اين مراسم كه با حضور جمعي از شاعران و نويسندگان تشكيل شده بود، با بيان نمونه هايي از سخنان سعدي، به تحليل زيبايي شناسي آن ها پرداخت و آن ها را نمونه هاي عملي از رفتارهاي هنري سعدي دانست.
اين نشست روز سه شنبه سوم سپتامبر (۱۲ شهريورماه ۱۳۹۸) در شهر سيدني استراليا برگزار گرديد.
   تاریخ: ۱۱:۵۵ - ۱۳/۰۶/۱۳۹۸   بازدید: ۱۱۰۶

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)