روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

بازديد معاون وزير بهداشت از آزمايشگاه مركزي دانشگاه شيراز
 
دكتر ملك زاده، معاون وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي از آزمايشگاه مركزي شيراز بازديد كرد و از نزديك در جريان توانمندي ها و ظرفيت هاي فراوان اين آزمايشگاه پيشرفته قرار گرفت.
در اين بازديد دكتر نادگران رئيس دانشگاه شيراز، دكتر زبرجد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز، دكتر ذوالقدر مدير امور پژوهشي دانشگاه شيراز، دكتر رعنايي معاون پارك علم و فناوري فارس و دكتر قاسمي معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نيز حضور داشتند.
دكتر ملك زاده در اين بازديد اظهار داشت: جداكردن دانشگاه هاي وزارت علوم و وزارت بهداشت كار مناسبي نبوده و علوم پزشكي در بسياري از زمينه ها نيازمند تعامل و نزديكي با ساير رشته هاست.
وي افزود: دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي توانند در زمينه هاي مختلف با يكديگر همكاري كنند و صندوق نوآوري و شكوفايي نيز به صورت كامل از آنها حمايت مي كند.
معاون وزير بهداشت ، توليد برخي داروهاي خاص و وارداتي را از جمله زمينه هاي مناسب براي همكاري مناسب دو دانشگاه برشمرد و خاطرنشان كرد: هم اكنون حدود 95درصد از داروي مصرفي كشور توليد داخل است؛ اما تهيه 5 درصد باقي مانده هزينه گزافي دارد كه با همكاري ميان بخشي مي توان آنها را توليد كرد.
دكتر نادگران، رئيس دانشگاه شيراز نيز در اين نشست بر آمادگي اين دانشگاه براي همكاري همه جانبه با مجموعه ها و سازمان هاي مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشكي شيراز تأكيد كرد و گفت: شرايط كنوني جامعه به گونه است كه براي حل مسائل و مشكلات، دانشگاهيان بايد بيش از پيش تلاش و كوشش نمايند.
دكتر ذوالقدر ، مدير پژوهشي دانشگاه شيراز هم بيان كرد: فضاي مناسبي در مجموعه جهان پارس دانشگاه شيراز وجود دارد كه مي تواند به ناحيه يا شهرك علم و فناوري شيراز تبديل شود و تحقق اين مهم نيازمند همكاري مشترك مجموعه هاي علمي و دانشگاهي استان است.
   تاریخ: ۰۹:۵۳ - ۳۱/۰۶/۱۳۹۸   بازدید: ۱۰۹۲

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)