روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

كارگاه آموزشي فرآيند توسعه ورزش همگاني در دانشگاه شيراز
 
كارگاه آموزشي راهنماي كاربري سامانه جامع سازمان امور دانشجويان (فرآيند توسعه ورزش همگاني ) ويژه مديران و كارشناسان تربيت بدني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي منطقه 7 ورزش كشور به ميزباني دانشگاه شيراز برگزار شد.
اين دوره با تدريس دكتر حميدرضا مقصودي، نماينده اداره كل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان و با حضور نمايندگاني از دانشگاه هاي فسا ، كازرون ، غيرانتفاعي آپادانا ، غيرانتفاعي حافظ ، استهبان، جهرم ، ياسوج ، خليج فارس بوشهر ، هنر شيراز ، ممسني ، صنعتي شيراز ، لارستان و شيراز اجرا شد.
دكتر عبدالهي مدير تربيت بدني دانشگاه شيراز و دبير دبيرخانه منطقه 7 ورزش دانشگاه هاي كشور در اين كارگاه آموزشي به بيان مطالبي درخصوص موانع، چالش ها و فرصت هاي ورزش همگاني و راهكارهاي اثربخش براي توسعه اين مهم پرداخت.
وي ، با تأكيد بر ضرورت فرهنگ سازي براي ورزش همگاني تصريح كرد: همه مجموعه ها و سازمان هاي آموزشي - فرهنگي از جمله آموزش و پرورش و صداوسيما بايد تلاش كنند تا دانش تخصصي جامعه درباره ورزش هاي همگاني افزايش يابد.
مدير تربيت بدني دانشگاه شيراز گفت : فعاليت هاي فرهنگي براي گسترش ورزش همگاني باعث تبديل دانش به نگرش مي شود و در نهايت سبك زندگي سالم در جامعه نهادينه مي گردد.
دكتر عبدالهي، وظيفه مسؤلان و كارشناسان ورزش دانشگاه ها را پراهميت توصيف و اظهار اميدواري كرد: با افزايش سمينارهاي توجيهي وكارگاه هاي آموزشي، در توسعه ورزش همگاني به حد مطلوب دست يابيم.
   تاریخ: ۰۸:۵۰ - ۰۱/۰۷/۱۳۹۸   بازدید: ۶۵۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)