روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

دانش آموختگي نخستين دانشجوي دكتري علوم و صنايع غذايي- گرايش ميكروبيولوژي غذايي
 
خانم اسما بهزادنيا دانشجوي دكتري علوم و صنايع غذايي از رساله خود با عنوان ''افزايش توليد بيوسورفكتانت هاي حاصل از باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم با بكارگيري تكنيك فراصوت طي تخمير'' دفاع كرد تا اولين فارغ التحصيل مقطع دكتري در رشته ي علوم و صنايع غذايي گرايش ميكروبيولوژي غذايي دانشگاه شيراز باشد.
اين رساله دكتري با حمايت و راهنمايي پروفسور مرضيه موسوي نسب و مشاوره پروفسور سيد عباس شجاع الساداتي از دانشگاه تربيت مدرس و دكتر پيام ستوده از بخش مهندسي شيمي دانشگاه شيراز انجام شد. همچنين آقاي دكتر غلامحسين يوسفي از دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و آقاي مهندس غلامرضا مصباحي از بخش علوم و صنايع غذايي دانشگاه شيراز به ترتيب به عنوان داور متخصص خارجي و داخلي و نيز آقاي دكتر عباس عالم زاده به عنوان نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاع حضور يافتند. تحقيقات اين رساله در گروه پژوهشي فرآوري آبزيان دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز و نيز در طول دوره ي فرصت مطالعاتي در كشور ايرلند زير نظر پروفسور Brijesh K.Tiwari از اساتيد برجسته Teagasc Food Research Centre در زمينه تكنيك فراصوت انجام گرديد.
اولين مقاله مستخرج از اين رساله در مجله Ultrasonics Sonochemistry چاپ گرديد.
حاصل اين رساله دكتري 5 مقاله در مجلات معتبر ISI، يك مقاله علمي پژوهشي ISCو پذيرش يك مقاله در اولين كنفرانس بين المللي بيوسورفكتانت در كشور آلمان بوده است.
به گفته ي خانم پروفسور مرضيه موسوي نسب، استاد دانشگاه شيراز ، سورفكتانتها تركيبات فعال سطحي مهمي هستند كه با تغيير خواص سطحي از جمله كشش سطحي و بين سطحي در سطح مشترك فازهاي مختلف، ويژگيهاي كاربردي متنوعي مانند امولسيون كنندگي، امولسيون زدايي، مرطوب كنندگي، جداكنندگي فازها و كف كنندگي ايجاد مي نمايند.
يكي از نگرانيهاي عمده، استفاده فراوان و بي رويه از سورفكتانتهاي شيميايي و سنتزي در صنايع مختلف از جمله صنايع غذايي، پزشكي و دارويي، آرايشي و بهداشتي، خوراك دام و طيور، كشاورزي، محيط زيست و فرآيندهاي شيميايي مي باشد.
بر خلاف سورفكتانتهاي سنتزي كه اغلب از منابع پتروشيميايي مشتق مي شوند، بيوسورفكتانتها متابوليتهاي توليد شده توسط ميكروارگانيسم ها هستند كه داراي ويژگيهاي مفيد و كاربردي بسياري از جمله سمّيت كمتر، زيست تخريب پذيري بيشتر و فعاليت پايدار در شرايط شديد فرآيندي نسبت به سورفكتانتهاي شيميايي مي باشند.
همچنين، به واسطه خصوصيات ضدباكتريايي، ضدقارچي، ضدويروسي، ضدچسبندگي و ممانعت از تشكيل بيوفيلم توسط ميكروارگانيسم هاي بيماريزا، از اهميت به سزايي در صنايع غذايي، دارويي و پزشكي نيز برخوردار مي باشند كه بر اين اساس توانسته اند توجه محققان بسياري را در سراسر دنيا طي سالهاي اخير به خود جلب نمايند.   تاریخ: ۱۴:۳۵ - ۱۰/۰۷/۱۳۹۸   بازدید: ۱۴۳۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)