روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

گام هاي بلند دانشگاه شيراز در عرصه بين الملل
 
دانشگاه شيراز به شبكه دانشگاه هاي راه ابريشم پيوست
دانشگاه شيراز به شبكه دانشگاه هاي راه ابريشم (Silk-Road Universities Network-SUN) پيوست.
رئيس مركز همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه شيراز گفت: شبكه SUN با هدف توسعه روابط علمي و فر