روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

تبريك به مناسبت روز ملي دامپزشكي
 
چهاردهم مهرماه روز ملي دامپزشكي را خدمت همه ي دامپزشكان اين مرز و بوم و همه ي تلاشگران اين عرصه خصوصا