روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

قبولي دانش آموزان دبيرستان دانشگاه در كنكور سراسري
 
34 نفر از دانش آموزان دبيرستان دانشگاه شيراز موفق شدند در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي پذيرفته شوند.
آ