روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

نشست علمي بيست‌وسومين يادروز حافظ
 
برنامه هاي علمي بيست وسومين همايش بين المللي يادروز حافظ، به همت مركز حافظ شناسي و كرسي پژوهشي حافظ با همكاري دانشگاه شيراز و ديگر نهادهاي استان، در تاريخ ۲۰مهرماه ۱۳۹۸، در تالار مركز اسناد و كتابخانه ي ملي فارس، با موضوع ʼحافظ و انسان امروز و ديروزʻ با حضور جمعي از حافظ پژوهان، فرهيختگان، استادان و دانشجويان كشور برگزار شد.
در آغاز اين مراسم، نخست دكتركاووس حسن لي، استاد زبان وادبيات فارسي دانشگاه شيراز و مدير مركز حافظ شناسي، پس از خوشامدگويي به حافظ پژوهان و حافظ دوستان حاضر در جلسه و سپاسگزاري از همه ي افراد و نهادهايي كه مركز حافظ شناسي را در برگزاري اين يادروز ياري كردند، گزارشي از كتاب هاي منتشرشده در پيوند با حافظ، در سال گذشته ارائه داد.
ايشان در اين باره گفت: بر پايه ي گزارش هاي دو پايگاه مهم اطلاع رساني در حوزه ي نشر كتاب، يعني ''سازمان اسناد و كتابخانه ي ملي'' و ''خانه ي كتاب''، در سال ۱۳۹۷، مجموعاً، حدود ١٠٠هزار عنوان كتاب، منتشر شده است و اينكه مي گويم حدوداً، به اين دليل است كه آمار منتشرشده ي اين دو پايگاه، اندكي، با هم تفاوت دارند. از اين تعداد، بيش از دوازده هزار عنوان، كتاب هاي مربوط به ادبيات بوده است؛ البته در آمار خانه ي كتاب، اين رقم بسيار بيشتر آمده است.
وي افزود: «آنچه به گزارش اكنون ما مربوط مي شود، كتاب هايي ست كه در پيوند با حافظ، در اين سال، انتشار يافته اند. از مجموع كتاب هايي كه اين دو پايگاه اطلاع رساني براي حافظ ثبت كرده اند، با حذف موارد تكراري، در مجموع، ۲۲۵ عنوان كتاب، با شمارگان ۱۹۲،۵۶۸ نسخه، در پيوند با اين شاعر، منتشر شده است.
استاد دانشگاه شيراز با بيان اينكه در اين ميان، نكته اي شايسته ي توجهي كه خوشايند مي تواند باشد هم، وجود دارد، گفت: ميزان كتاب هاي تأليفي و تحقيقي، نسبت به انواع ديگر، رشد بيشتري داشته است؛ يعني اگر از نظر موضوعي، به كتاب هاي منتشرشده نگاه كنيم، در دهه ي گذشته، آهنگ رشد كتاب هاي تحقيقي و تأليفي، نسبت به كتاب هاي ديگر، از جمله فال نامه ها، آهنگ بهتري بوده است.
مدير كرسي پژوهشي حافظ، سپس، به موضوع امسال يادروز حافظ پرداخت و گفت: همان طور كه مي دانيد، مركز حافظ شناسي، موضوع علمي يادروز حافظ در سال ۱۳۹۸ را ʼحافظ و انسان امروز و ديروزʻ اعلام كرد و ما حافظ پژوهان عزيز را در ايران و هر جاي ديگر جهان، دعوت كرديم تا اين موضوع را در كانون توجه قرار دهند. موضوعِ ʼحافظ و انسانʻ را از زاويه هاي گوناگون مي توان نگاه كرد؛ اما شايد بتوان همه ي اين زاويه ها را در دو دسته ي كلي جاي داد: يكي، بررسي مفهوم انسان در انديشه ي حافظ، در مقايسه با ديگران و ديگري، نگاه انسان معاصر به شعر حافظ و كاركرد اين شعر براي انسان امروز.
عضو هيات علمي دانشگاه شيراز در ادامه افزود: «همان طور كه پيش تر در جمع خبرنگاران گفته بودم، پرسش هاي گوناگوني در اينجا مي تواند مطرح باشد؛ مثلاً: حافظ در سده ي هشتم به انسان چگونه مي نگرد؟ رفتارهاي شايسته ي انسان معتدل و متعادل چيست؟ انسان متعالي از نظر او كيست؟ وقتي مي گويد: ʼمكن به فسق مباهات و زهد هم مفروشʻ دنبال چگونه انساني است؟ آيا انساني را كه حافظ به دنبال اوست، بايد در آسمان جست يا روي زمين است؟ از ديدگاه حافظ، رابطه ي انسان با اجتماع و رابطه ي انسان با خداوند، چگونه بازتعريف شده است؟ انسان آرماني حافظ كيست و چه تفاوتي با انسان آرماني انديشمندان ديگر دارد؟ و در سطحي ديگر، انسان امروز، با شعر حافظ چه رابطه اي مي تواند داشته باشد؟ به سخني ديگر، شعر حافظ چه نيازي از انسان معاصر را پاسخ مي دهد؟ و ده ها پرسش ديگر كه مي توانند پرسش هاي تحقيق، براي بسياري از پژوهش ها باشند. امروز، خوشبختانه، در دو نشستِ پيش رو، استادان حافظ پژوه ما، پاسخ برخي از اين پرسش ها را به بحث مي گذارند و ما را در يافته هايشان شريك مي كنند.
دكترحسن لي، با بيان اينكه امسال، دويستمين سال انتشار ديوان غربي شرقي گوته است، از اختصاص يكي از سخنراني هاي اين يادروز، به مقايسه ي برخي از ويژگي هاي آثار گوته با ديوان حافظ، ابراز خوشحالي كرد.
پس از اين سخنراني، بخش نخست نشست علمي يادروز حافظ آغاز شد. در اين نشست، دكترمحمدعلي نعمت الهي، استاد دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم با موضوع «انسان در نگاه حافظ و ملاصدرا»، دكترعلي رجايي، استاد بخش زبان هاي خارجي دانشگاه اراك، به موضوع «تاريخ خلقت، مفهوم انسان و انسان بودن، نزد حافظ و گوته» و دكتراميرحسين ماحوزي، استاد دانشگاه پيام نور (مركز دماوند)، به موضوع «حافظ و روان شناسي ترس» به سخنراني پرداختند.
سپس در آغاز بخش دوم نشست علمي يادروز حافظ، ياد و خاطره ي برخي از فرهيختگاني كه در سال جاري و سال هاي اخير، به ديدار دوست شتافتند، در قالب نماهنگي، گرامي داشته شد؛ فرهيختگاني ازجمله پرويز خائفي، جمال زياني، سليم نيساري، غلام حسين امامي، عباس كشتكاران و ناصر امامي.
نشست دوم، با سخنراني دكتر اصغر دادبه، استاد دانشگاه علامه طباطبايي، درباره ي «حافظ و انسانِ امروز»، دكتر نصرالله امامي، استاد دانشگاه اهواز، با موضوعِ «حافظ و جامعه ي انساني پيرامونش»، دكترعليرضا نيكويي، استاد دانشگاه گيلان، درباره ي «نقد رهيافت فلسفي به شعر حافظ (معطوف به پرسش هاي انسان)» و كاوه بهبهاني، مترجم، مدرس و پژوهشگر فلسفه، با موضوعِ «حافظ، ديگري و دگرپذيري» برگزار شد.
گفتني ا ست آيين گشايش بيست وسومين يادروز حافظ نيز در شب گذشته ي اينم مراسم (١۹مهرماه ١٣۹٨)، در جوار آرامگاه حافظ با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و جمع كثيري از انديشمندان و فرهيختگان كشور برگزار شد، در اين مراسم كتاب «دانشنامه ي حافظ و حافظ پژوهي»، به عنوان «كتاب سال حافظ» از سوي مركز حافظ شناسي، معرفي و از استاد بهاءالدين خرمشاهي، سرويراستار اين كتاب، تقدير شد.
همچنين از ديگر رويدادهاي مهم آيين گشايش بيست وسومين يادروز حافظ، رونمايي از مجموعه ي يازده جلدي «دو دهه سخنوري» بود. اين مجموعه، دربردارنده ي تاريخ اجتماعي، فرهنگي، سياسي و جغرافيايي شهرهاي شيراز و كرمان در سده هاي هفتم و هشتم؛ زندگي سعدي، خواجو و حافظ و همچنين، شناخت نامه ي مختصر بزرگان نامدار شيراز و فارس در اين دو قرن است.
نويسندگي اين مجموعه، بر عهده ي گروهي از صاحب نظران، استادان و پژوهشگران رشته هاي ادبيات فارسي و تاريخ بوده است. سرويراستار و ناظر علمي اين مجموعه دكتر كاووس حسن لي، استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز است و در ميان نويسندگان اين مجموعه، اسامي استادان و دانش آموختگان دانشگاه شيراز مانند دكتر سيدابوالقاسم فروزاني، استاد گروه تاريخ دانشگاه شيراز، دكتر مصطفي نديم، عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه شيراز، دكتر هادي پيروزان، دانش آموخته ي تاريخ دانشگاه شيراز، دكتر فرزانه معيني، دكتر مدينه كرمي و دكتر انسيه هاشمي قلاتي و دكتر ابراهيم اكبري دانش آموختگان زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز ديده مي شود.
   تاریخ: ۱۱:۱۶ - ۲۱/۰۷/۱۳۹۸   بازدید: ۸۶۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)