روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پيام رئيس دانشگاه به مناسبت هفته سلامت روان
 
هفته ي سلامت روان، فرصت مغتنمي است تا با بازنگري و درنگ بيش تر بر اهميت و جايگاه بسيار مهم سلامت و بهداشت روان در زندگي فردي و اجتماعي و سهم آن در تحقق توسعه ي پايدار، در مسير تحقق سلامت مردم گام برداريم.
با عنايت به اينكه شعار هفته ي سلامت امسال، به نيكي «ارتقاي سلامت روان، نشاط اجتماعي» در نظر گرفته شده است و بديهي است كه نشاط اجتماعي به عنوان يكي از مهمترين و مؤثرترين شاخص هاي اجتماعي درگسترش احساس رضايت عمومي از زندگي، بسط تعاملات اجتماعي سازنده، رشد اعتماد عمومي و مشاركت همه جانبه اجتماعي شمرده مي شود، انتظار مي رود مردم و مسئولين كشور به اين موضوع توجه ويژه نمايند و در اين زمينه برنامه ريزي هاي لازم انجام دهند تا بتوانيم با افزايش سطح نشاط اجتماعي و فردي، زمينه ي سلامت روان هموطنان و همشهريان عزيزمان را بيش از پيش فراهم نماييم.
اينجانب ضمن گراميداشت هفته ي سلامت و ارج نهادن و قدرداني از تلاش هاي ارزنده ي همه ي دست اندركاران حوزه ي سلامت كشور، به ويژه همكاران فعال در عرصه ي بهداشت روان؛ روان شناسان، مشاوران، استادان و دانشجويان دانشكده ي علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز، براي همه ي عزيزان آرزوي سربلندي و توفيق روزافزون دارم و اميدوارم روزبه روز شاهد افزايش شاخص هاي سلامت روان در جامعه باشيم.
   تاریخ: ۱۱:۱۱ - ۲۴/۰۷/۱۳۹۸   بازدید: ۳۸۸

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)