روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

تقدير از دانشجويان نابيناي دانشگاه شيراز به مناسبت روز عصاي سفيد
دانلود فایل صوتی جلسه ضمیمه