روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

گزارش تصويري از پياده روي همگاني دانشگاهيان دانشگاه شيراز
 
جهت مشاهده عكسها اينج