روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

حضور وزير اقتصاد در دانشگاه شيراز
 
نشست هم انديشي وزير امور اقتصادي و دارايي با اساتيد و صاحب نظران دانشگاهي در تالار دكتر مصطفوي دانشگاه شيراز برگ