روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

نشست هيات رئيسه دانشگاه شيراز با روساي پيشين دانشگاه
 
نشست مشتركي با حضور