روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

آغاز به كار پنجمين جشنواره قرآني «طهورا» در دانشگاه شيراز
 
مراسم افتتاحيه پنجمين جشنواره قرآني «طهورا» با حضور دانشجويان، كاركنان