روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

گزارش تصويري ايرنا از نمايشگاه خوشنويسي در دانشگاه شيراز
 
زبان فارسي:
نمايشگاه خوشنويسي ''ن والقلم'' در دانشگاه شيراز
شيراز - ايرنا - نمايشگاه خوشنويسي ''ن والقلم'' به مناسبت آغار پنجمين دوره جشنواره قرآني دانشگاهي طهورا و با ت