روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

انتخاب دكتر حميد رضا پور قاسمي به عنوان پژوهشگر پراستناد دنيا
 
دكتر حميدرضا پورقاسمي، دانشيار بخش مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست دانشكده كشاورزي به عنوان پژوهشگر پراستناد دنيا معرفي شد.
هرساله گروه علمي Web of Science در صدد شناسايي موثرترين پژوهشگران دنيا مي باشد. در حقيقت اين انتخاب، مرتبط با پژوهشگراني است كه بيشترين استنادات را در طي يك دهه اخير دريافت مي نمايند. در سال ۲۰۱۹ كمتر از ۶۳۰۰ نفر يا يك درصد از محققين دنيا و در ۲۱ زمينه پژوهشي، به عنوان پژوهشگران پراستناد انتخاب شده اند. آقاي دكتر حميدرضا پورقاسمي، دانشيار بخش مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست دانشكده كشاورزي، پس از انتخاب به عنوان يكي از ۵ دانشمند زير ۴۰ سال آكادمي جهاني علوم در ماه گذشته، در ليست يك درصد از پژوهشگران پراستناد دنيا نيز قرار گرفته است.
در اين راستا، ۷ پژوهشگر ديگر كشور از دانشگاه هاي تربيت مدرس، اميركبير، اصفهان، گرگان، گيلان، مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي در اين ليست قرار گرفته اند.
   تاریخ: ۱۵:۴۲ - ۱۱/۰۹/۱۳۹۸   بازدید: ۱۱۲۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)