روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

تفاهم نامه دانشگاه شيراز و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
 
در سفر رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور به دانشگاه شيراز؛ ۳ تفاهم نامه در راستاي همكاري در زمينه اجراي طرح هاي پژوهشي، رساله دكتري، پسادكتري، پسا دكتري ويژه و حمايت از ترويج علم و فناوري در كشور امضا شد.
در نشست عمومي كه با حضور اعضاي هيات علمي، دانشجويان، پژوهشگران، فناوران، محققان، روسا، مسئولان و معاونان دانشكده هاي دانشگاه شيراز و دكتر سيد هادي ميرركني، معاون اجرايي صندوق؛ دكتر علي عبدالعالي، معاون حمايت و ترويج علم و فناوري صندوق و هيات همراه برگزار شد، نخستين تفاهم نامه در راستاي همكاري در زمينه اجراي 20 طرح تحقيقاتي پژوهشي و 10 طرح تحقيقاتي پسا دكتري عادي و 20 رساله دكتري و 8 طرح تحقيقاتي پسا دكتري ويژه به امضاي دكتر ايمان افتخاري، رئيس صندوق و دكتر حميد نادگران رئيس دانشگاه شيراز رسيد.
در اين نشست، رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور ؛ ضمن تشريح برنامه ها و بسته هاي حمايتي صندوق بيان كرد: صندوق در سال 1382 فعاليت خود را آغاز نمود و در حال حاضر عمده فعاليت هاي اين صندوق در حوزه هايي چون حمايت از طرح هاي پژوهشي، پسا دكتري، پسا دكتري ويژه، رساله هاي دكتري، حمايت از همايش ها و رويدادهاي علمي، اعطاي كرسي پژوهشي، اعطاي پژوهانه(گرنت) و حمايت از ايجاد و توسعه مراكز نوآوري بوده است.
دكتر افتخاري در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به رويكردهاي جديد صندوق افزود: صندوق از زمان شكل گيري تا كنون در عمده فعاليت هاي خود از جمله حمايت از طرح هاي پژوهشي، پسا دكتري و ... رشد بيش از دو برابر داشته است. لذا ايجاد تنوع در نوع فعاليت ها و ارايه خدمات، كيفيت بخشي، ايجاد تعادل، تكثر، هدف گرايي و آمايش پژوهشي از جمله رويكردهاي جديد صندوق است تا ضمن حمايت متوازن با توجه به ظرفيت دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي نگاه منطقي و درست به توليد علم و امور پژوهش و فناوري داشته باشد.
دكترافتخاري تدوين برنامه هاي چالش، پيشگامان، ميثاق، پيشتازان و ... را از جمله ديگر راهبردهاي جديد صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور بيان كرد ويادآور شد: اين صندوق برنامه هاي مهمي در عرصه بين المللي دارد كه در اين راستا مي توان به همكاري با كشورهاي روسيه، آلمان، چين، ژاپن و اتريش اشاره كرد.
در اين نشست دكتر نادگران رئيس دانشگاه شيراز و دكتر زبرجد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز نيز به معرفي ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشگاه هاي شيراز و نحوه و نوع حمايت ها و همكاري هاي اين دانشگاه با صندوق حمايت از پژوهشگران كشور پرداختند.
در انتهاي اين نشست نيز، دكتر عبدالعلي معاون حمايت و ترويج علم و فناوري صندوق به ايراد سخناني با عنوان تبيين برنامه جامع ترويج علم در استان فارس با محوريت دانشگاه شيراز، پرداخت.
گفتني است تفاهم نامه معاونت ترويج علم و فناوري بين صندوق و دانشگاه شيراز به امضاي رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور و رئيس دانشگاه شيراز رسيد. بر اين اساس موارد ذيل در دستور كار صندوق و دانشگاه شيراز قرار گرفت.
الف- تشكيل دبيرخانه ترويج علم در دانشگاه شيراز جهت تعيين و تدوين راهكارهاي اجرايي بهينه در راستاي تحقق سياست گذاري هاي علمي تدوين شده در نقشه جامع علمي كشور
ب- همكاري در راستاي برگزاري جشنواره هاي علمي و پژوهشي دانشجويي از قبيل تزهاي سه دقيقه اي، نوآوري هاي آموزشي و روش هاي انتقال مفاهيم مبتني بر سرگرم آموزي
پ- همكاري در راستاي اجراي پروژه هاي مشترك ترويج علم در استان فارس و كشور نشأت گرفته از نيازهاي علمي كشور در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق
ت- همكاري جهت تاسيس مراكز ساخت خلاق از قبيل Maker Space، FabLab، Discovery Center در دانشگاه
ث- همكاري در راستاي برگزاري رويدادهاي علمي سرگرم آموزي در استان فارس و ايجاد موج هاي مردمي
ج- تلاش در راستاي راه اندازي گروه ارتباط با مدارس در دانشگاه هاي استان فارس
چ- همكاري در راستاي شبكه سازي فعالان و موثرين ترويج علم در استان فارس

   تاریخ: ۱۳:۴۸ - ۱۲/۰۹/۱۳۹۸   بازدید: ۹۰۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)