روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

برگزيده شدن كارشناس دانشگاه شيراز در دومين جشنواره ملي كرسي هاي آزادانديشي
 
آقاي فرج اله زارعيان جهرمي كارشناس كرسي هاي آزادانديشي دانشگاه شيراز به عنوان رتبه برگزيده جشنواره ملي كرسي هاي آزادانديشي دانشگاه هاي سراسر كشور انتخاب شد.
در دومين جشنواره ملي كرسي هاي آزادانديشي دانشگاه هاي سراسر كشور كه آذرماه به ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، فرج اله زارعيان جهرمي كارشناس كرسي هاي آزادانديشي دانشگاه شيراز حائز رتبه برگزيده با محوريت عدالت اجتماعي شد. در اين جشنواره از سه دانشگاه برگزيده و سه دانشگاه شايسته تقدير، تجليل شد.
   تاریخ: ۱۱:۵۷ - ۲۴/۰۹/۱۳۹۸   بازدید: ۷۲۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)