روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

اعطاي كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه شيراز از موقوفه دكتر حاج محمدحسن كاظمي شيرازي
 
دكتر علي رضائي ، مدير دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شيراز، از اعطاي كمك هزينه تحصيلي به 31 نفر از دانشجويان مستعد دانشگاه شيراز در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي خبر داد.
وي افزود : بر اساس تفاهم نامه بين دانشگاه شيراز و موقوفه حاج محمدحسن كاظمي شيرازي و بنا بر مفاد وقف نامه، هر سال حدود يك ميليارد ريال در قالب كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان مستعد در پنج رشته حقوق، فيزيك، شيمي، مهندسي عمران و معمار پرداخت مي گردد.
ميزان پرداختي كمك هزينه تحصيلي به هريك از دانشجويان مقطع كارشناسي، مبلغ دو ميليون ريال، كارشناسي ارشد، دو ميليون و پانصد هزار ريال و دانشجويان مقطع دكتري، سه ميليون و پانصد هزار ريال است كه از ابتداي مهرماه سال 1398 به حساب دانشجويان مشمول واريز شده است.
دكتر رضايي ابراز اميدواري كرد : در آينده از ظرفيت خيرين و واقفين عزيز در راستاي حمايت و پشتيباني از دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه بيشتر استفاده مي شود.
   تاریخ: ۱۵:۱۰ - ۲۴/۱۰/۱۳۹۸   بازدید: ۱۴۰۸

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)