روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

دانشگاه شيراز در صدر آمار قراردادهاي صنعتي دانشگاه هاي كشور
 
براساس جديدترين آمارها ۲۰ دانشگاه در مجموع ۶ هزار و ۸۵۳ قرارداد ارتباط با صنعت و جامعه را در دست اجرا دارند كه دانشگاه تهران، صنعتي شريف و دانشگاه شيراز داراي بيشترين قرارداد هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، ارتباط ميان صنعت و جامعه موضوعي است كه در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است؛ آمارهاي موجود در خصوص قراردادهاي ارتباط صنايع و دستگاه هاي اجرايي با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور حاكي از رشد آن هاست.
موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان يك راهبرد اساسي در بهبود شيوه هاي آموزش و تحقيقات در دانشگاه ها و مديريت سازماني و فعاليت هاي صنعتي مي تواند نقش موثري در توسعه همه جانبه كشور داشته باشد. از مزايا و دستاورهاي ارتباط مناسب دانشگاه و صنعت مي توان به بهبود فناوري هاي مورد استفاده در صنايع، خلق درآمد براي دانشگاه و محققين، بهبود نگرش جامعه در خصوص توانايي دانشگاه ها در طرح هاي اقتصادي و توسعه اشاره كرد.
براساس گفته هاي مدير كل ارتباط با صنعت تعداد قراردادهاي ارتباط با صنعت در جامعه در يكسال گذشته (سال ۹۷) بيش از ۸ هزار قرارداد بوده است؛ از سوي ديگر مبلغ قراردادهاي ارتباط با صنعت جامعه از سال ۹۲ از ۳۳۵ ميليارد تومان در سير رشد قرار گرفته تا اينكه در سال گذشته (۹۷) به ۱۹۵۳ ميليارد تومان افزايش يافته است.
در جداول زير به تعداد قراردادهاي ارتباط با صنعت و جامعه اشاره شده است.
اين آمار جديدترين داده هايي است كه آذرماه سال جاري توسط معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم (دفتر ارتباط با صنعت و جامعه) تهيه و گردآوري شده است.
......جدول1......
به استناد داده هاي موجود در جدول بالا ۲۰دانشگاه با يكديگر مقايسه شده اند كه در اين ميان دانشگاه هاي تهران با ۱۲۷۳ قرارداد، دانشگاه صنعتي شريف با ۸۹۲ قرارداد و دانشگاه شيراز با ۸۵۵ قرارداد در شاخص تعداد قرار دادهاي ارتباط با صنعت و جامعه در صدر جدول قرار دارند و رتبه هاي نخست تا سوم را به خود اختصاص داده اند.
نكته مهم اين است كه اعداد مندرج در جدول تعداد قراردادهاي در حال اجرا را نشان مي دهد و پژوهشگاه مواد و انرژي با ۸۴ قرارداد، دانشگاه تبريز با ۸۳ قرارداد و دانشگاه خليج فارس با ۷۵ قرارداد در قسمت پاييني قرار دارند و كمترين تعداد قرارداد را به خود اختصاص داده اند؛ تعداد كل قراردادهاي در حال اجرا ۶ هزار و ۸۵۳ مورد است.
جدول زير تعداد قراردادهاي ارتباط با صنعت و جامعه خاتمه يافته را نشان مي دهد.
.......جدول2....
تعداد قراردادهاي خاتمه يافته در سال ۹۷ دانشگاه ها عددي برابر است با هزار و ۴۱۸ قرارداد، كه دانشگاه هاي صنعتي اصفهان با ۲۳۲ قرارداد، دانشگاه صنعتي شريف با ۲۰۰ قرارداد و دانشگاه تهران با ۱۳۴ قرارداد بيشترين آمار را به خود اختصاص داده اند.


   تاریخ: ۱۵:۰۲ - ۳۰/۱۰/۱۳۹۸   بازدید: ۳۷۴

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)