روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

انتصاب استاد دانشگاه شيراز به سمت رئيس گروه علوم پايه فرهنگستان علوم
 
دكتر فريد مر، استاد بخش زمين شناسي دانشگاه شيراز به سمت رئيس گروه علوم پايه فرهنگستان علوم منصوب شد.
باتوجه به پايان دوره دوساله رياست گروه علوم پايه و بر اساس توصيه مشورتي شوراي گروه علوم پايه فرهنگستان علوم، طي حكمي از سوي دكتر رضا داوري اردكاني رئيس فرهنگستان علوم، دكتر فريد مُر براي يك دوره دوساله به عنوان «رئيس گروه علوم پايه فرهنگستان علوم» منصوب شد. پيش از اين دكتر يوسف ثبوتي براي سه دوره متوالي رياست گروه علوم پايه فرهنگستان را به عهده داشت.
دكتر فريد مر مدرك دكتري تخصصي زمين شناسي اقتصادي را از دانشگاه لندن اخذ كرده و هم اكنون استاد رشته زمين شناسي دانشگاه شيراز است.
وي از سال 1388 به عنوان عضو وابسته با فرهنگستان علوم همكاري داشته و از سال 1392 به عضويت پيوسته فرهنگستان علوم ايران برگزيده شده است.
رياست مركز نشر دانشگاهي وزارت علوم، مسئوليت كميته علمي المپياد علوم زمين، رياست انجمن زمين شناسي ايران، رياست شاخه زمين شناسي فرهنگستان علوم، رياست گروه واژه گزيني تخصصي زمين شناسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، دبيري شوراي تحقيقات و فناوري كشور، دبيري هيأت امناي منطقه چهار فناوري، رياست پارك علم و فناوري استان فارس، رياست مركز زمين شناسي پزشكي دانشگاه شيراز و عضويت در هيئت تحريريه چندين مجله علمي، از جمله سوابق علمي- اجرايي دكتر مر بوده است.
معرفي به عنوان زمين شناس برجسته كشور، معرفي به عنوان پژوهشگر برتر علوم پايه كشور، معرفي به عنوان استاد ممتاز و نمونه كشور، دريافت جايزه علامه طباطبايي بنياد ملي نخبگان، كسب عنوان زمين شناس اقتصادي برجسته كشور، عضويت پيوسته در فرهنگستان علوم و كسب ده ها عنوان و جايزه در دانشگاه شيراز از جمله افتخارات استاد فريد مر است.
تأليف و ترجمه بيش از 33 عنوان كتاب كه بسياري از آنها به عنوان كتاب برگزيده سال و كتاب تشويقي سال كشور و كتاب برگزيده دانشگاهي انتخاب شده اند، از ديگر خدمات ارزنده اين استاد دانشگاه شيراز است.
دكتر فريد مر بيش از 200 مقاله در نشريات علمي بين المللي و داخلي ارائه كرده و بيش از 170 مقاله از وي در نشريات بين المللي و داخلي به چاپ رسيده است.

   تاریخ: ۰۹:۵۸ - ۱۳/۱۱/۱۳۹۸   بازدید: ۳۹۷

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)